117758
117758
omssb
2013-06-05T16:01:00.000Z
no

Statistikk p? oppdrag

Oppdragsvirksomheten i?Statistisk sentralbyr? omfatter innsamling og utarbeiding av statistikk innenfor spesialomr?der. Oppdragene kan ogs? gjelde spesiell h?ndtering av data som allerede er innsamlet og forskningsoppdrag som er baserte p? tallmateriale fra 北京比赛pk10开奖结果.

  • Tilrettelegging av eksisterende data

    Det er mulig ? bestille tall p? et langt mer detaljert niv? og ? koble?koble sammen opplysninger for ? f? avdekket andre sammenhenger enn det som presenteres p? statistikkenes hjemmesider p? 北京比赛pk10开奖结果.no

  • Informasjon om virksomheter

    Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) er Statistisk sentralbyr?s register over alle foretak og virksomheter i offentlig og privat sektor i Norge. Vi kan utlevere grunndata om enkeltenheter til etablering og vedlikehold av egne registre og til forsknings- og planleggingsform?l.

  • Prising av oppdrag

    Oppdragsfinansiert virksomhet i 北京比赛pk10开奖结果 skal v?re selvfinansiert. Dette betyr at oppdrag skal prises slik at de gir full kostnadsdekning.