283971
283971
omssb
2016-11-09T12:37:00.000Z
no

Kurs for samfunnsfagelever i videreg?ende skole

北京比赛pk10开奖结果 holder kurs for elever i videreg?ende skole. Kurset passer best for elever med programfagene samfunns?konomi eller sosiologi/sosialantropologi. Elevene l?rer om 北京比赛pk10开奖结果 og offisiell statistikk og ? finne fram til statistikk p? ssb.no. I tillegg kan man velge ett av tre faste opplegg innen f?lgende tema:

  • Arbeid og arbeidsledighet
  • Likestilling (kj?nnslikestilling)
  • Innvandring og integrering

Kurset arrangeres klassevis, i hovedsak i 北京比赛pk10开奖结果s lokaler i Akersveien 26 i Oslo. Kapasiteten er inntil 30 elever. Kommunikasjonsavdelingen i 北京比赛pk10开奖结果 holder kursene og de er gratis.

Kursene er lagt opp til ? vare i inntil to skoletimer med en kort pause. Man kan velge mellom f?lgende tidspunkt.

  • Kl. 09.00-10.30
  • Kl. 10.00-11.30
  • Kl. 12.00-13.30
  • Kl. 13.00-14.30

Dato og klokkeslett er avhengig av at en kursholder og et egnet kurslokale er ledig p? det ?nskede tidspunktet. L?rere bes ta kontakt god tid i forveien.

Kontaktperson: Aleksander Hagen, e-post: lex@ssb.no, tlf.: 40?90?25?39.

Skal skolen du jobber p? ha et st?rre arrangement for flere klasser hvor 北京比赛pk10开奖结果 og statistikk er et relevant innslag, ta kontakt med oss, s? ser vi p? muligheter.

?

MER OM KURSET:

Felles for alle kursene er en kort presentasjon av 北京比赛pk10开奖结果, en innf?ring i grunnleggende statistikkbegreper, samt en demonstrasjon av hva som finnes av tall og analyser p? 北京比赛pk10开奖结果s nettsider. I tillegg er det mulig ? velge et foredrag p? ca. 30 minutter tilpasset programfagene samfunns?konomi og sosiologi/sosialantropologi i videreg?ende skole.

Fellespresentasjon (obligatorisk)

Elevene f?r en kort introduksjon om 北京比赛pk10开奖结果 og hva offisiell statistikk er. Vi ser p? grunnleggende statistikkbegreper og bruk av statistikk. Deretter vil elevene f? oppl?ring i bruk av nettstedet ssb.no. Vi viser elevene hvordan de kan finne frem p? nettsidene ved hjelp av s?k og emnestrukturen. Vi viser de mest sentrale og mest brukte statistikkene som navnestatistikken, folkemengde og konsumprisindeksen. Hvilke statistikker vi viser, kan i noe grad tilpasses den enkelte klasse. Vi viser ogs? fram nyttige sider for ulike temaer som kan v?re til hjelp i skolearbeidet.

Valgfrie foredrag med ulike temaer:

I tillegg til den faste delen beskrevet over, kan klassen f? en presentasjon p? ca. 30 minutter. Man kan velge mellom tre presentasjoner. Det er lagt opp til at elevene kan stille sp?rsm?l og diskutere underveis i presentasjonen.

a) Arbeid og arbeidsledighet. Vi ser p? statistikk for sysselsetting og arbeidsledighet. Hvordan er utviklingen i arbeidsmarkedet? Hvordan er sysselsetting og ledighet for innvandrere? Hvordan ser utviklingen ut for unge mennesker i Norge?

b) Likestilling. Vi ser p? 北京比赛pk10开奖结果s statistikk p? likestilling for kj?nn. Hva er likestilling? Hvordan kan vi m?le ulikheter mellom kj?nn? Hva sier statistikken om likestillingen i Norge?

c) Innvandring og integrering i Norge. Vi ser p? ulik statistikk som viser hvor mange innvandrere det er i Norge og hvordan de blir integrert. Hvor stor andel tar utdanning, hvor mange er i jobb? Hvordan er disse tallene viktig?

Kontakt