121246
121246
omssb
2013-06-06T15:40:00.000Z
no

API med ?pne data

Vi tilbyr et API (Application Programming Interface).? Her kan en raskt hente ut og integrere 北京比赛pk10开奖结果s data med egne systemer.

API mot hele Statistikkbanken

Gratis halvdags kurs i API mot Statistikkbanken 18. september 12-15.30.

I API: Lag egne datasett kan en definerere egne sp?rringer mot alle 5000 tabeller i Statistikkbanken.

Se ogs? egen?artikkel.?

Ved oppdatering er tallene midlertidig utilgjengelige

Ved tidspunktene 05.00 og 11.30 oppdateres Statistikkbanken. Dette gj?r alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter.

Tall som skal revideres vises som ‘0’ eller ‘.’ i tidsrommet 05.00-08.00.

Datasettene f?lger Norsk Lisens for ?pne Data

Statistisk sentralbyr? benytter Norsk Lisens for ?pne Data (NLOD). Det betyr at 北京比赛pk10开奖结果 skal oppgis som kilde ved videre bruk.

API-et er ?pent for alle og krever ikke registrering.?Gi oss gjerne?tilbakemelding, spesielt om dere benytter datasettene til ? lage nye tjenester, har ?nsker eller sp?rsm?l.

Om API: Ferdige datasett

I API med ferdige datasett ligge de mest brukte og etterspurte tabellene i Statistikkbanken som ferdige datasett.?I utvalget har vi lagt vekt p? at datasettene skal v?re aktuelle og ikke for store. Det skal v?re mulig ? beregne m?neds- og ?rsendring.

Her tilbyr vi rundt 250 datasett?(data.ssb.no/api). Formatene er CSV (semikolonseparerte filer) og JSON (Javascript Object Notation). For JSON benyttes rammeverket?JSON-stat??som er laget spesielt for statistiske tabeller.

Klassifikasjoner og kodelister (KLASS)

I KLASS klassifikasjoner og kodelister?har et eget REST API. Her ligger over 130 standard klassifikasjoner, som n?rings- og kommuneinndeling. I tillegg ligger mange kodelister

Kontakt