121246
121246
omssb
2013-06-06T15:40:00.000Z
no

API med ?pne data

Vi tilbyr et API (Application Programming Interface).? Her kan en raskt hente ut og integrere 北京比赛pk10开奖结果s data med egne systemer.

API mot hele Statistikkbanken

I API: Lag egne datasett kan en definerere egne sp?rringer mot alle 5000 tabeller i Statistikkbanken.

Se ogs? egen?artikkel. Vi arrangerer regelmessig 3 timers kurs i API-et.?

Ved oppdatering er tallene midlertidig utilgjengelige

Ved tidspunktene 05.00 og 11.30 oppdateres Statistikkbanken. Dette gj?r alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter.

Tall som skal revideres vises som ‘0’ eller ‘.’ i tidsrommet 05.00-08.00.

Datasettene f?lger Norsk Lisens for ?pne Data

Statistisk sentralbyr? benytter Norsk Lisens for ?pne Data (NLOD). Det betyr at 北京比赛pk10开奖结果 skal oppgis som kilde ved videre bruk.

API-et er ?pent for alle og krever ikke registrering

Gi oss gjerne?tilbakemelding?, spesielt om dere benytter datasettene til ? lage nye tjenester eller eller har ?nsker og sp?rsm?l.

Om API: Ferdige datasett

I API med ferdige datasett er de mest brukte og etterspurte tabellene i Statistikkbanken v?re tilgjengelige som ferdige datasett.?

Her tilbyr vi rundt 250 datasett?(data.ssb.no). Formatene som her er CSV (semikolonseparerte filer) og JSON (Javascript Object Notation). For JSON benyttes rammeverket?JSON-stat??som er laget spesielt for statistiske tabeller.

I utvalget har vi lagt vekt p? at datasettene skal v?re aktuelle og ikke for store, slik at det skal v?re mulig ? beregne m?neds- og ?rsendring.

Klassifikasjoner og kodelister (KLASS)

I KLASS klassifikasjoner og kodelister ligger over 130 klassifikasjoner, som n?rings- og kommuneinndeling. KLASS har et eget REST API.

Kontakt