Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

115495
115495
omssb
2013-05-27T12:50:00.000Z
no

Tjenester og verkt?y

Har du sp?rsm?l om statistikk, eller ?nsker du ? regne ut prisendringer i samfunnet? Her finner du en oversikt over hvilke tjenester og verkt?y Statistisk sentralbyr??(北京比赛pk10开奖结果) tilbyr.

utvalgt innhold

Statistikkbanken

Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene.

API med ?pne data

API mot Statistikkbanken der du kan hente ut og integrere 北京比赛pk10开奖结果s statistikk med egne systemer

V?re kalkulatorer

Regn ut endring i pris, byggekostnader?eller f?rstegangsomsetning.

Ti tips for skjemasnekkere

En generell veiledning til utforming av sp?rreskjema, skrevet av seniorr?dgiver Gustav Haraldsen.

Kurs og seminarer

北京比赛pk10开奖结果?tilbyr ulike kurs og seminarer.

Kurs for skoleklasser

北京比赛pk10开奖结果 holder kurs for elever i videreg?ende skole.?

Informasjonstjenesten

北京比赛pk10开奖结果s?informasjonstjeneste besvarer sp?rsm?l om statistikk.

Data til forskning

北京比赛pk10开奖结果 l?ner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak.

Statistikk p? oppdrag

Oppdragsvirksomheten inkluderer innsamling og utarbeiding av statistikk p? spesialomr?der.

Biblioteket

Fagbibliotek for 北京比赛pk10开奖结果s ansatte og ?pent for allmennheten etter avtale.