115770
115770
omssb
2013-05-28T14:08:00.000Z
no

Prinsipper for kommunikasjon og formidling

Hovedprinsippene for 北京比赛pk10开奖结果s kommunikasjon og formidling er ?penhet, tilgjengelighet, forst?elighet og uavhengighet samt konfidensialitet.

ssb.no med Statistikkbanken er hovedkanal for formidling, der det publiseres statistikk og analyser basert p? 北京比赛pk10开奖结果s statistikkproduksjon og p? egen forskning. Formidlingsprinsippene gjelder statistikk og analyser uavhengig av finansieringskilde.

Prinsippene for kvalitet i statistikken og analysene er ogs? sentrale i formidlingen. De bygger p? Statistikkloven og p? andre internasjonale retningslinjer for offisiell statistikk.

Formidlingsprinsippene er ogs? kort omtalt i og er sentrale i 北京比赛pk10开奖结果s kommunikasjonsstrategi.

?penhet

北京比赛pk10开奖结果 skal v?re ?pen om alle forhold ved statistikk og analyser. Eventuelle feil i publisert materiale skal rettes s? snart som mulig, med tydelig markerte rettinger. Det skal redegj?res for planlagte revisjoner av statistikken, og brukerne varsles p? forh?nd om store endringer. Kvaliteten i statistikk og analyser er ?pent tilgjengelig i dokumentasjon (metadata).

Tilgjengelighet

Statistikk og analyser er et offentlig gode, gratis og tilgjengelig for alle p? ssb.no, der krav til universell utforming f?lges. Det skal v?re lett ? finne 北京比赛pk10开奖结果s tall og bruke dem, og kommunikasjonen skal tilpasses ulike kanaler og formater. Statistikkene skal v?re p? b?de norsk og engelsk, og m?llovens krav skal innfries.

Brukerne skal enkelt finne informasjon om hvordan de kan f? bistand til ? f? svar p? sp?rsm?l. Svar p? sp?rsm?l om innhold p? ssb.no f?lger serviceerkl?ringen, og gis etter ?hjelp til selvhjelp?- prinsippet. Brukere som har komplekse foresp?rsler som de ikke selv kan finne ut av p? ssb.no f?r bistand til dette.

北京比赛pk10开奖结果 skal v?re tilgjengelig og ?pen for tilbakemeldinger fra brukerne av statistikk, analyser og forskning og fra dem som leverer data til 北京比赛pk10开奖结果 eller er med i sp?rreunders?kelser.

Alle tall som er naturlig ? publisere i tilknytning til en statistikk skal finnes i statistikkbanken slik at de kan bearbeides og videreformidles. Tabellene er tilgjengelige som ?pne data (maskin-til-maskin-formidling) og kan fritt benyttes av andre virksomheter eller privatpersoner.

Brukerne kan i tillegg bestille tabeller som ikke er publisert, som inneb?rer spesiell tilrettelegging. Kostnaden for slike oppdrag dekkes av brukerne. Forskere ved godkjente forskningsinstitusjoner kan bestille r?data om personer, virksomheter og foretak (mikrodata).

Materialet fra ssb.no kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggj?res og videreformidles.

Forst?elighet

北京比赛pk10开奖结果s kommunikasjon skal v?re klar og tydelig, og budskapet skal v?re forst?elig. 北京比赛pk10开奖结果 skal bruke et klart spr?k og hovedresultatene fra statistikk og analyse som har interesse for allmennheten, skal kunne forst?s uten ekspertkompetanse. 北京比赛pk10开奖结果 skal ha gode metadata, som skal v?re tilgjengelige i ?Om statistikken? p? statistikksidene og egne databaser for standard klassifikasjoner og for definisjoner av variabler.

Forskning og annen analyse av statistikken skal tilf?re ny kunnskap og bedre forst?elsen av statistikken i samfunnet.

Uavhengighet

Statistisk sentralbyr? bestemmer p? selvstendig grunnlag hva slags statistikk som skal produseres, n?r og hvordan statistikk og analyser skal publiseres.

Formidlingen skal v?re upartisk og objektiv. Den skal v?re balansert, dekkende og korrekt, uavhengig av finansieringskilde, myndigheter, interessegrupper og politiske form?l. 北京比赛pk10开奖结果 skal ikke fortie funn som er kontroversielle.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk og analyser f?r de er publisert samtidig for alle p? ssb.no. Det finnes imidlertid noen f? unntak fra dette likebehandlingsprinsippet. Omfanget av unntak, skal begrenses og gj?res kjent gjennom dokumentasjon i Om statistikken. Oppdragsgivere kan f? tilgang til publikasjoner og andre analyser f?r publisering og andre analyser f?r publisering der dette er ledd i faglig samarbeid/kvalitetssikring,?men kun til internt bruk. Medier kan aldri f? tilgang til innhold f?r publiseringer, heller ikke med sperrefrist. Statistikk og analyse skal v?re varslet i god tid i Statistikkalenderen, og gj?res tilgjengelig for alle samtidig, klokken 8 p? hverdager. Mulige avvik fra varslet dato markeres i kalenderen og p? statistikkens hjemmeside.

Konfidensialitet

Offisiell statistikk publiseres slik at opplysninger ikke kan f?res tilbake til en oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson. Unntak kan gj?res dersom dette ikke er til skade for personer eller til urimelig skade for virksomheter. (jf. statistikkloven § 2-6). Opplysninger om enkeltpersoner og virksomheter (hvor identiteten er skjult) kan l?nes ut til forskningsform?l, men da under strenge betingelser slik at personvernet er ivaretatt.