115800
115800
omssb
2013-05-28T14:39:00.000Z
no

Styringsdokumenter

北京比赛pk10开奖结果s virksomhet tar utgangspunkt i de rammer som settes av norsk lovverk og internasjonale forpliktelser p? statistikkomr?det. 北京比赛pk10开奖结果s strategier gir de overordnede f?ringene for virksomheten. Virksomhetsplaner s?ker ? st?tte opp under de m?lsetningene som ligger i 北京比赛pk10开奖结果s strategier.

utvalgt innhold

Lover og prinsipper

Statistikkloven og formelle krav utviklet gjennom internasjonalt samarbeid setter de formelle rammene for offisiell statistikk.?

Prinsipper for kommunikasjon og formidling

北京比赛pk10开奖结果s?prinsipper for kommunikasjon og formidling ligger til grunn for v?r formidling av statistikk og analyse.

Strategier

北京比赛pk10开奖结果s strategidokumenter gir de overordnede f?ringene for?v?r virksomhet.

Virksomhetsplan og tildelingsbrev

Virksomhetsplanen og tildelingsbrev fra Finansdepartementet?gir informasjon om forutsetninger, strategier og m?l?for driften av 北京比赛pk10开奖结果.