116312
116312
omssb
2013-05-30T13:31:00.000Z
no

Internasjonalt utviklingssamarbeid - Statistikk som bistand

M?lsettingen med Statistisk sentralbyr?s utviklingssamarbeid er ? hjelpe s?sterorganisasjoner i utviklingsland og ?konomiske overgangsland med ? utvikle og forbedre offisiell statistikk. Vi bidrar til utvikling av statistiske systemer og kapasitetsbygging gjennom institusjonelt samarbeid.