119033
119033
omssb
2013-06-06T14:07:00.000Z
no

Samarbeid

Statistisk sentralbyr? har et utstrakt samarbeid b?de nasjonalt og internasjonalt. Et viktig form?l?er ? forbedre offisiell statistikk i Norge og andre land,?samt ? forbedre internasjonal statistikk og muligheter for internasjonale sammenligninger p? statistikkomr?det.

utvalgt innhold

Internasjonalt statistikksamarbeid

Internasjonalt statistikksamarbeid f?r stadig st?rre betydning for Statistisk sentralbyr? og andre norske akt?rer p? omr?det.

Internasjonalt utviklingssamarbeid

Statistisk sentralbyr??bidrar til utvikling av statistiske systemer og kapasitetsbygging gjennom institusjonelt samarbeid i utviklingsland og ?konomiske overgangsland.

Statistikkr?det

Statistikkr?det skal styrke koordineringen av produksjonen av offisiell statistikk i Norge.