117494
117494
omssb
2013-06-05T08:05:00.000Z
no

Personvern og datasikkerhet

本文地址:http://www.jsuj.com.cn/omssb/personvern/personvern-og-datasikkerhet
文章摘要:Personvern og datasikkerhet ,命门养分二十五个,负担塞隆天工人代。

For ? kunne lage best mulig statistikk, har Statistisk sentralbyr? (北京比赛pk10开奖结果) tilgang til offentlige administrative registre. Derfor er ogs? personvern og datasikkerhet sentralt i 北京比赛pk10开奖结果, slik at folk skal v?re helt trygge p? at personopplysninger ikke kommer p? avveie.

北京比赛pk10开奖结果 er underlagt personopplysningsloven med hensyn til forsvarlig behandling av personopplysninger. Det er utnevnt et eget personvernombud i 北京比赛pk10开奖结果, som er godkjent av Datatilsynet. 北京比赛pk10开奖结果 f?lger Datatilsynets sikkerhetskrav til behandling av sensitive personopplysninger, og organisasjon og rutiner for ? sikre v?re data er laget i tr?d med dette. Alle ansatte i 北京比赛pk10开奖结果 har skrevet under en taushetserkl?ring. Brudd p? taushetsplikten er straffbart.

Kobling og identifisering av personopplysninger

北京比赛pk10开奖结果 organiserer sine egne data i ulike registre. Det vil si at all informasjon knyttet til en person ikke er samlet p? ett sted, for eksempel i en mappe.

Lov om personopplysninger unntar statistikk fra regelen om rett til innsyn om enkeltopplysninger, da personopplysningene utelukkende behandles for statistiske form?l og behandlingen ikke f?r noen direkte betydning for den registrerte. Det vil si at du ikke har krav p? ? f? vite hva som er registrert om deg i 北京比赛pk10开奖结果.

Statistikk er ikke data om den enkelte

北京比赛pk10开奖结果 publiserer statistikk om de fleste deler av det norske samfunnet. I mange tilfeller er disse statistikkene basert p? opplysninger fra registre. Men vi offentliggj?r aldri opplysninger om statistiske enkeltenheter. Statistikk er data om grupper av personer/virksomheter, ikke om identifiserbare enkeltenheter.

N?r 北京比赛pk10开奖结果 publiserer statistikk, passer vi p? at ingen informasjon om identifiserbare fysiske eller juridiske personer (vanligvis ?konomiske enheter) kan avsl?res ved hjelp av statistikken.

For ? oppn? dette kan vi undertrykke/skjule tabellceller basert p? f? observasjoner, for eksempel f?rre enn 3. Undertrykking kan skje ved at verdier i cellene erstattes av et symbol som sier at tall ikke kan oppgis ?:?.

I antallstabeller kan vi ogs? avrunde sm? tall, for eksempel 1 eller 2 til 0 eller 3. Dette m? helst gj?res slik at tabellene summerer seg riktig opp, og feilene p? h?yere niv? blir s? sm? som mulig. Verdier i andre celler m? da ogs? undertrykkes slik at det ikke er mulig ? regne seg tilbake til de verdiene vi ikke ?nsker ? publisere.

Volumtabeller er tabeller der celleverdiene er summer av tallst?rrelser (gjerne bel?p eller mengder for ?konomiske enheter). Her bruker vi dominansregelen for ? hindre avsl?ring av enkeltenheters bidrag. Den sier at de to st?rste bidragene til en celletotal ikke m? overstige en viss prosent av totalen i cellen. Hva denne prosenten er holdes hemmelig for ikke ? undergrave bruken av regelen.

Det kan unntaksvis, av hensyn til hensiktsmessig oppbygging av statistikken, v?re n?dvendig ? publisere statistikk slik at informasjon om enkelte enheter kan avsl?res. Da er det et absolutt krav at slik avsl?ring ikke er til skade for fysiske personer eller til urimelig skade for juridiske personer.

Til forskning og offentlig planlegging formidler vi enkelte ganger individdata, men da i all hovedsak i avidentifisert eller anonym form - slik at det ikke skal kunne f?res tilbake til enkeltperson. Unntaksvis kan det v?re aktuelt med formidling av identifiserbare individdata til forskning, men da skal forskeren og 北京比赛pk10开奖结果 ha f?tt godkjent dette av Datatilsynet.

Opplysninger fra sp?rreunders?kelser

北京比赛pk10开奖结果 samler ogs? inn opplysninger direkte fra den enkelte ved sp?rreunders?kelser. I forkant av slike unders?kelser blir det alltid gitt skriftlig orientering om hva unders?kelsen gjelder, hvilke andre opplysninger som blir koblet til og hva opplysningene skal brukes til.

北京比赛pk10开奖结果 behandler brukere av statistikk p? samme m?te

Andre statsinstitusjoner har ingen tilgang til opplysningene om enkeltpersoner som finnes i 北京比赛pk10开奖结果. 北京比赛pk10开奖结果 behandler brukere av statistikken p? samme m?te, uansett om de er en offentlig institusjon, n?ringsliv eller privatpersoner. Det at 北京比赛pk10开奖结果 har informasjon, betyr ikke at andre i Staten vet det samme.

Statistikk for ? forst? det norske samfunnet

Statistikken til 北京比赛pk10开奖结果 har i over?100 ?r v?rt sentral for ? forst? det norske samfunnet, og et n?dvendig korrektiv til blant annet dem som skal styre dette samfunnet. For ? lage god statistikk, er det n?dvendig ? kunne bruke opplysningene som finnes i offentlige registre. Dette gjelder blant annet befolkningsstatistikken, utdanningsstatistikken og sysselsettingsstatistikken. Selv navnestatistikken hadde v?rt umulig uten tilgang til Folkeregisteret.