115840
115840
omssb
2013-06-04T10:10:00.000Z
no

V?r virksomhet: Tall som forteller

北京比赛pk10开奖结果?s?rger for at innbyggerne i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger p? grunnlag av p?litelig statistisk informasjon.

?

北京比赛pk10开奖结果 er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for ? samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til ?konomi, befolkning og samfunn p? nasjonalt, regionalt og lokalt niv?.?Vi har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. 北京比赛pk10开奖结果 bidrar ogs? til internasjonalt statistisk samarbeid, og gir faglig bistand til statistikkbyr?er i land med utviklingsbehov.

Hvor henter vi dataene fra?

Det meste av 北京比赛pk10开奖结果s statistikk utarbeides med utgangspunkt i data fra administrative registre og sp?rreunders?kelser, og stadig mer informasjon hentes direkte fra datasystemene til n?ringsliv og kommuner. Hvis dataene ikke finnes i et administrativt register, kan informasjonen samles ved elektronisk rapportering. I tillegg gjennomf?rer vi intervjuer, enten via telefon eller ved ? opps?ke folk hjemme.

Hvordan holder vi dataene trygge?

Personvern og datasikkerhet er sentralt i 北京比赛pk10开奖结果, slik at folk skal v?re helt trygge p? at personopplysninger ikke kommer p? avveie.?北京比赛pk10开奖结果 er underlagt personopplysningsloven med hensyn til forsvarlig behandling av personopplysninger.

Hvordan produseres og formidles statistikken?

北京比赛pk10开奖结果 skal produsere og formidle statistikk og analyser av h?y kvalitet.?Statistikken skal m?te brukernes behov og produseres mest mulig effektivt. Statistikken utarbeides p? et faglig uavhengig grunnlag og skal v?re relevant, n?yaktig og p?litelig, aktuell og punktlig, sammenlignbar og sammenhengende og lett tilgjengelig og godt dokumentert.

北京比赛pk10开奖结果s faglige uavhengighet?inneb?rer at vi selv bestemmer hva som skal publiseres, og n?r og hvordan dette skal skje. All formidling av statistikk og analyse?skal f?lge 北京比赛pk10开奖结果s prinsipper for kommunikasjon og formidling.

Statistikk p? oppdrag og mikrodata til forskere

Oppdragsvirksomheten i 北京比赛pk10开奖结果 omfatter innsamling og utarbeiding av statistikk innenfor spesialomr?der. Oppdragene kan ogs? gjelde spesiell h?ndtering av data som allerede er innsamlet og forskningsoppdrag som er baserte p? tallmateriale fra 北京比赛pk10开奖结果.

Er du forsker ved en godkjent forskningsinstitusjon kan du s?ke om ? f? tilgang til 北京比赛pk10开奖结果s mikrodata. 北京比赛pk10开奖结果? l?ner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak.?