115841
115841
omssb
2013-06-11T12:26:00.000Z
no

Statistisk sentralbyr?s historie

1971-2015 | 1946-1970 | 1919-1945 | 1876-1918

1971-2017
2017

Vikoren 1? Birger Vik?ren ble konstituert som administrerende direkt?r fra 23.?november 2017 til?mai 2018.

2015

Christine_Meyer-hoyde? Christine Meyer begynte som administrerende direkt?r 1. september.

haegelandTorbj?rn H?geland er midlertidig tilsatt som administrerende direkt?r.

Innf?ring av A-ordningen

2014

北京比赛pk10开奖结果-Oslo flytter fra Kongensgate til nye lokaler i Akersveien 26.

Grunnlovsjubileet markeres med utgivelsen av Folkemengdens bevegelse 1735-2014: en tabellstudie.

Ny leder i 北京比赛pk10开奖结果s styre: Morten Reymert.

?Innf?ring av a-ordningen?: et samarbeid mellom Skatteetaten, NAV og 北京比赛pk10开奖结果 som forenkler og reduserer n?ringslivets innrapportering til offentlig forvaltning.

2011

? Hans Henrik Scheel Hans Henrik Scheel tar over som administrerende direkt?r.

Folke- og boligtellingen 2011. Den f?rste tellingen uten sp?rreskjema.

2010

Landbrukstelling

2007

北京比赛pk10开奖结果 har for f?rste gang ansvaret for ? samle inn og videreformidle resultater under kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Statistikkloven gj?res gjeldende ogs? for Svalbard.

2006

Ny leder i 北京比赛pk10开奖结果s styre: Fr?ydis Langmark

2005

? ?ystein Olsen ?ystein Olsen tar over som administrerende direkt?r

2003

Ny leder i 北京比赛pk10开奖结果s styre: Hege Torp

2001

Folke- og boligtellingen 2001. Persondelen gjennomf?res som registertelling. Boligtellingen foreg?r med skjema. Tellingsdato er 3. november.

125-?rsjubiléet markeres med arrangement i Oslo konserthus

Faktisk talt - statistikkens historie i Norge utgis

Ny leder i 北京比赛pk10开奖结果s styre: Steinar Stokke

2000

Alle kommuner i KOSTRA-prosjektet gjennomf?rer en elektronisk innrapportering

Osloprosessen - bok av Kjartan Fl?gstad bygget p? 北京比赛pk10开奖结果-statistikk - kommer ut

1999

Dagens statistikk lanseres 15. juni

Jordbrukstelling: 71?795 g?rdsbruk

Den f?rste statistikksamlingen om Svalbard kommer ut

北京比赛pk10开奖结果s stormaskin blir stoppet for godt

1995

www.jsuj.com.cn etableres

1994

E?S-avtalen

Ny leder i 北京比赛pk10开奖结果s styre: Direkt?r ?ge Danielsen

北京比赛pk10开奖结果-Oslo flytter fra Dronningensgt./Skippergata til nyrestaurerte lokaler i Kongensgt. 6 (Sj?fartsbygningen)

1993

Ny grafisk profil innf?rt for 北京比赛pk10开奖结果s produkter

1992

Statistisk ukehefte blir Ukens statistikk

1991

? Svein Longva Svein Longva utnevnes til administrerende direkt?r

1990

Folke- og boligtelling: Folkemengde 4?247?546

1989

Landbrukstelling: 99?382 g?rdsbruk

Ny statistikklov. Loven tr?dte i kraft i 1990.

1987

北京比赛pk10开奖结果-Kongsvinger flytter in i nybygde lokaler i Oterveien 23

F?rste nummer av Samfunnsspeilet utkom

1985

北京比赛pk10开奖结果 hadde oppnevnt 30 r?dgivende utvalg

1984

Biblioteket hadde en bestand av b?ker og tidsskrifter p? 153?270 bind

1983

Den f?rste PCen tas i bruk

1982

F?rste nummer av ?konomiske analyser utgis

1981

北京比赛pk10开奖结果 f?r eget styre. Sentralbanksjef Hermod Sk?nland er styreleder 1981-1993

1980

? Arne ?ien Arne ?ien utnevnes til administrerende direkt?r

Folke- og boligtelling: Folkemengde 4?091?132

1979

Den f?rste landbrukstelling, dvs. kombinert jord- og skogbrukstelling. 125?302 g?rdsbruk

1976

Den f?rste milj?statistikken utgis i serien Statistiske analyser

1975

Bedriftstellingen 1974 gjennomf?res

1974

Nye distriktstall utgis for f?rste gang (omd?pes i 1989 til Regionalstatistikk )

F?rste utgave av Sosialt utsyn

1973

Kj?p av maskinkapasitet hos Statens datasentral (Honeywell Bull H 6060), til erstatning for egen IBM-maskin

Den f?rste levek?rsunders?kelsen

1972

F?rste publikasjon i serien Statistiske analyser

1971

Fiskeritelling: 35?027 fiskere.

? Mer om 1971-2007

?

1946-1970

1970

Folke- og boligtelling: Folkemengde 3?874?133

1969

Jordbrukstelling: 154?977 g?rdsbruk

1968

Nordisk statistisk sekretariat opprettes i K?benhavn.

Gruppe for personmodeller etableres, og f?r senere navnet Sosio?konomisk forskningsgruppe

1967

Skogbrukstelling

1966

St?rre eget datamaskinanlegg anskaffet; IBM 360/40

Intervjuorganisasjonen opprettes med medarbeidere spredt over hele landet

1964

Det sentrale personregisteret opprettes, og alle f?r sitt entydige f?dselsnummer

1963

Bedriftstelling

F?rste utgave av Nordisk statistisk ?rbok .

1962

Eget hustrykkeri

Magnetb?nd tas i bruk som lagringsmedium i tillegg til hullkort

1961

F?rste standard tabellprogram utviklet

Den f?rste punche-staben etableres i Kongsvinger.

1960

Folke- og boligtelling : Folkemengde 3?591?234

Fiskeritelling: 60?897 fiskere

Det f?rste Statistisk ukehefte kommer ut

1960-1963: Signy Arctander fungerte som direkt?r i 北京比赛pk10开奖结果 mens Petter Jakob Bjerve var finansminister

1959

Konsumprisindeksen etableres, basert p? Forbruksunders?kelsen 1958

1958

F?rste elektroniske maskin (Deuce) ble innkj?pt

F?rste forbruksunders?kelse. Senere gjennomf?rt i 1967, 1973 og ?rlig fra 1974

1957

Skogbrukstelling

Publikasjonsserien Artikler etableres

1956

Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) opprettes

1954

F?rste utgivelse i serien Samfunns?konomiske studier (S?S). Fra 1986 kalt Sosiale og ?konomiske studier

1953

Bedriftstelling

1950

Folketelling: Folkemengde 3?278?546

Forskningsavdelingen opprettes

1949

? Petter Jakob Bjerve Petter Jakob Bjerve utnevnes til direkt?r

Jordbrukstelling : 213?441 g?rdsbruk

1948

Fiskeritelling: 85?518 fiskere

1946

? Arne Skaug Arne Skaug utnevnes til direkt?r

Folketelling : Folkemengde 3?156?950

Mer om 1946-1970

?

1919-1945

1943

I 1943 bestemte okkupasjonsmyndighetene at statistikken ikke lenger skulle offentliggj?res, men bare brukes innen sentraladministrasjonen

1940

Folketellingen ble utsatt

1939

Jordbrukstelling: 214?378 g?rdsbruk over fem dekar

1936

Bedriftstelling

F?rste kvinnelige byr?sjef - Julie E. Backer

1933

Utarbeidelsen av m?nedlig produksjonsindeks for industrien tar til

1930

Folketelling: Folkemengde 2?814?194

1929

Jordbrukstelling med egen pelsdyrtelling

1927

Skogbrukstelling

?rlig industristatistikk

F?rste utgivelse i serien Statistisk-?konomisk oversikt

1925

Betydelig vekst og sentralisering av statistikkarbeidet.

1923

Statens forenklings- og sparekomité kommer med sine forslag

Engrosprisindeksen utarbeides for f?rste gang.

1920

? Gunnar Jahn Gunnar Jahn utnevnes til direkt?r

Folketelling : Folkemengde 2?649?775

Mer om 1919-1945

?

1876-1918

1918

Jordbrukstelling

1916

Produksjonstelling for industrien

1914

F?rste utgave av Statistiske Oversikter. Har blitt utgitt i 1926, 1948, 1958, 1968, 1978 og 1994 (med tittelen Historisk statistikk siden 1968)

1913

? Nicolai Rygg Nicolai Rygg ble utnevnt til direkt?r

1910

Folketelling: Folkemengde 2?391?782

H?ndverkstelling - den f?rste (og eneste) i sitt slag

1909

Fabrikktelling

1907

Statistikkloven av 1907

Jordbrukstelling , den f?rste med oppgaver over areal

1901

23 fast ansatte i 1901:

- 1 direkt?r

- 1 underdirekt?r

- 2 byr?sjefer

- 1 kongelig fullmektig

- 7 sekret?rer

- 11 assistenter

1900

Folketelling: Folkemengde 2?240?032

1895

Den repr?sentative Unders?gelsesmethode presenteres p? ISI-m?te i Bern

1894

De f?rste hullkortmaskinene kommer - Hollerithmaskiner

1892

Serien Socialstatistiske Unders?gelser opprettes

1890

Folketelling : Folkemengde 2?000?917

1889

F?rste nordiske sjefstatistikerm?te arrangerers i Kristiania

1888

北京比赛pk10开奖结果 flytter til lokaler i Kronprindsens gade 2

1885

Det Internasjonale statistiske institutt (ISI) opprettes

1882

De f?rste Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau utgis (m?nedlig). Serien skifter navn flere ganger, og fra 1998 blir 115 ?rs papirtradisjon brutt da Statistisk m?nedshefte blir et rent web-produkt

1881

Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge er datert 1880, men kom ikke ut f?r i 1881

1880

Det statistiske Centralbureau flytter til nye lokaler sammen med ?den geografiske opmaaling?

1879

Annuaire Statistigue de la Norvège utgis for f?rste gang

1877

? Anders Nicolai Ki?r Anders Nicolai Ki?r utnevnes til direkt?r

1876

Det statistiske Centralbureau blir opprettet med i alt 15 funksjon?rer ?... paa Hj?rnet af Lille Gr?ndsegade og Arbeidergaden?

Mer om 1876-1918

Mer p? ssb.no