Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

254074
254074
omssb
2016-01-28T09:31:00.000Z
no

Hva vi tilbyr

北京比赛pk10开奖结果 er en kunnskapsorganisasjon med et sterkt fagmilj? og engasjerte medarbeidere. Vi legger til rette for at v?re ansatte skal ha en god balanse mellom arbeid og fritid.

Verdier

V?re verdier er; dynamisk, dedikert og delende

Verdi 1: Dynamisk

Jeg er fleksibel og f?lger med i tiden. Jeg holder meg oppdatert p? brukernes behov. Jeg bidrar til at 北京比赛pk10开奖结果 er en endringsdyktig organisasjon.

Verdi 2: Dedikert

Jeg er samfunnsengasjert og faglig nysgjerrig. Jeg s?rger for ? holde h?y kvalitet i alt jeg gj?r. Jeg brenner for at 北京比赛pk10开奖结果 skal v?re en uavhengig og aktuell faktakilde.

Verdi 3: Delende

Jeg er positiv, ?pen og lyttende. Jeg deler p? kunnskapen og kompetansen min. Jeg gj?r hva jeg kan for at samspillet skal fungere, b?de internt i 北京比赛pk10开奖结果 og ut mot omverden

?

Utviklingsmuligheter

Det er et m?l at 北京比赛pk10开奖结果 skal ha ledende kompetansemilj?er innenfor v?re kjerneomr?der, og at alle medarbeidere skal m?te faglige utfordringer, god ledelse og kompetente kolleger. Som ansatt i 北京比赛pk10开奖结果 tilbys du et bredt spekter av kurs og utviklingsprogrammer.

Kompetanseutvikling

Som nyansatt i 北京比赛pk10开奖结果 blir du invitert til et fire dagers introduksjonsprogram, hvor du blir kjent med 北京比赛pk10开奖结果s samfunnsoppgave, historie og kultur, og 北京比赛pk10开奖结果 som organisasjon. Det er ogs? en fin m?te ? bli kjent med andre nyansatte i 北京比赛pk10开奖结果.

Kompetanseutvikling i 北京比赛pk10开奖结果 foreg?r hovedsakelig i det daglige arbeidet. I tillegg har vi?interne?kurs i blant annet spr?k og kommunikasjon, Office, IT-kurs og kurs i statistiske metoder.

北京比赛pk10开奖结果 tilbyr ogs? st?rre utviklingsprogrammer som utviklingsprogram i prosjektledelse, prosessanalyse og teamarbeid. Det er h?ye forventinger til deltakerne, og programmet avsluttes med en presentasjon for ledelsen. Hektisk og krevende, men veldig l?rerikt og moro, er tilbakemeldingen fra mange av deltakerne.

Internasjonalt arbeid

I 北京比赛pk10开奖结果 er det mulighet for ? jobbe internasjonalt gjennom v?rt samarbeid med organisasjoner som OECD, IMF og andre statistikkprodusenter.

Lederprinsipper i 北京比赛pk10开奖结果

Lederprinsippene skal v?re en rettesnor for ?nsket lederatferd i 北京比赛pk10开奖结果. De tre ordparene favner det vi mener er aller viktigst for ? ruste lederskapet i organisasjonen v?r for morgendagen.

Vi har lagt vekt p? at definisjonene skal bidra til ? sette kraft bak implementeringen av strategien. De tre lederprinsippene er:

Lederprinsipp 1: Tydelig og tilgjengelig

Du er tett p? medarbeiderne, en god rollemodell, kommuniserer tydelig og f?r samspillet i teamet til ? fungere. Samtidig stiller du krav og utfordrer den enkelte; f?r medarbeiderne til ? vokse, b?de faglig og personlig. Du inspirer teamet og den enkelte.

Lederprinsipp 2: Framtidsrettet og faglig

Du er faglig solid, godt orientert og sikrer at vi holder h?y kvalitet. Samtidig retter du blikket framover, utvikler de nye satsingsomr?dene og en organisasjon som er rustet for morgendagens behov. Du bidrar til at tallene forteller.

Lederprinsipp 3: Handlekraftig og helhetstenkende

Du setter retning, prioriterer i tr?d med det vi er enige om, delegerer ansvar og viser gjennomf?ringskraft. Samtidig tenker du utover ditt eget fagomr?de; du ser sammenhengene, involverer og skaper samhandling p? tvers i organisasjonen. Du gir liv til strategien.

I 北京比赛pk10开奖结果 satser vi p? lederutvikling ved ? tilby ulike former for kurs, veiledning og coaching. Nye ledere tilbys lederkurs.

?

Ansattgoder

Som ansatt i 北京比赛pk10开奖结果 f?r du tilgang til:

  • Et godt faglig milj? som gir gode muligheter for egenutvikling
  • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmilj?
  • Lyse og trivelige lokaler i Oslo og i Kongsvinger
  • Fleksibel arbeidstid
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Trening for helse (i arbeidstiden), samt et variert tilbud via Idrettsforeningen utenom arbeidstid som for eksempel innebandy, bedriftsfotball, intervalltrening, bordtennis, klatring, kondisgruppe osv. Vi stiller lag i Holmenkollstafetten og deltar i serier og i nordiske turneringer.