本文地址://www.jsuj.com.cn/offentlig-sektor/kostra
文章摘要:KOSTRA ,悖入悖出蒙袂辑屦象征性,定影膜享乐高中课程。

Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

38600
38600
friartikkel
2018-03-15T08:00:00.000Z
no

Kommune-Stat-Rapportering

KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:

KOSTRA st?r for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og m?loppn?else i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

KOSTRA n?kkeltall erstatter faktaarkene

KOSTRA-databasen – Faktaarkene - ble avviklet 15. mars 2018. Faktaarkene erstattes av KOSTRA n?kkeltal med utvalgte tall for de ulike tjenesteomr?dene. 

til_tallene_950p 

Statistikkbanken

(Velg Offentlig sektor > KOSTRA)
I Statistikkbanken finnes samtlige KOSTRA-tall i tabeller etter tjenesteomr?de.  Statistikkbanken er fleksibel ved valg av antall variabler, kommuner og ?r som skal v?re med i tabellvisningen. I Statistikkbanken er det ogs? mulig ? lagre sp?rringen for senere bruk av tabellen. 

Endelige KOSTRA-tall kun p? ny tabellstruktur 15. juni

P? grunn av problemer med det gamle produksjonssystemet blir det kun publisering av tall i KOSTRA-tabeller p? ny struktur i Statistikkbanken 15. juni. 

KOSTRA-statistikkene

KOSTRA-statistikkene inneholder artikler, figurer og ferdig oppsatte tabeller innenfor ulike emner.  

Innrapportering til KOSTRA

Her kan kommunene rapportere inn KOSTRA-tallene.

Organisering av arbeidet i KOSTRA

Her f?r du vite mer om hvordan arbeidet i KOSTRA er organisert og hvem som deltar – i de overordnede styrings- og koordineringsorganene og i de ulike arbeidsgruppene. Her finner du ogs? ?rlige rapporter fra arbeidsgruppene. 

 


 

北京比赛pk10开奖结果 publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. I n?kkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til 北京比赛pk10开奖结果 og tall hentet fra nasjonale registre utenfor 北京比赛pk10开奖结果.

F?r publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til ? rette feil og mangler i sine data, og 北京比赛pk10开奖结果 har gjennomf?rt kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte n?kkeltallene pr. 15. mars kan v?re beheftet med feil.

 

 

Kontakt