38600
38600
friartikkel
2017-06-15T08:00:00.000Z
no

本文地址:http://www.jsuj.com.cn/offentlig-sektor/kostra
文章摘要:KOSTRA ,肇事隳肝尝胆文明,江南好安营下寨十全。

Kommune-Stat-Rapportering

KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:

KOSTRA st?r for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og m?loppn?else i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.


Statistikkbanken

(Velg Offentlig sektor > KOSTRA)
Statistikkbanken inneholder de samme tallene som databasen, men har f?rre ferdig oppsatte n?kkeltallstabeller. Den er mer fleksibel mht valg av antall kommuner og antall ?r. Det er ogs? mulig ? lagre s?k, for eksempel av valgte variabler eller regioner.

Merk at alle dagens KOSTRA-tabeller vil bli avslutta serier, pga omlegging av KOSTRA. Det gjelder b?de faktaark og grunnlagstabeller. Nye tabeller i ny struktur med tall for 2015 og 2016 er planlagt publisert 22. februar 2018.


KOSTRA-databasen (faktaarkene)

KOSTRA-databasen inneholder tabeller hvor man enkelt finner alle n?kkeltall for en kommune, og sammenligninger med kommunegruppen, fylket og landet. Her er ogs? informasjon om hvordan n?kkeltallet er definert og hvor dataene er hentet fra. Egen knapp viser spredningstall for alle kommuner som har rapportert. 


KOSTRA-statistikkene

KOSTRA-statistikkene inneholder artikler, figurer og ferdig oppsatte tabeller innenfor ulike emner. 


Om KOSTRA

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Her finner du ytterligere informasjon om hva KOSTRA er, og hvordan arbeidet er organisert.


Innrapportering til KOSTRA

Her kan kommunene rapportere inn KOSTRA-tallene. 


KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

北京比赛pk10开奖结果 publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. I n?kkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til 北京比赛pk10开奖结果 og tall hentet fra nasjonale registre utenfor 北京比赛pk10开奖结果.

F?r publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til ? rette feil og mangler i sine data, og 北京比赛pk10开奖结果 har gjennomf?rt kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte n?kkeltallene pr. 15. mars kan v?re beheftet med feil.

 

 

Kontakt