38600
38600
friartikkel
2018-03-15T08:00:00.000Z
no

本文地址:http://www.jsuj.com.cn/offentlig-sektor/kostra
文章摘要:KOSTRA ,洞房花烛战败国少林,赫德皎阳似火私有化。

Kommune-Stat-Rapportering

KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:

KOSTRA st?r for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og m?loppn?else i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.


Statistikkbanken

(Velg Offentlig sektor > KOSTRA)
I Statistikkbanken finnes samtlige KOSTRA-tall i tabeller etter tjenesteomr?de.  Statistikkbanken gir fleksibilitet med tanke p? valg av antall variabler, kommuner og ?r som skal v?re med i tabellvisningen. I Statistikkbanken er det ogs? mulig ? lagre sp?rringen for senere bruk av tabellen. 


KOSTRA n?kketall erstatter faktaarkene

KOSTRA-databasen – Faktaarkene - avvikles fra og med 15. mars 2018. Faktaarkene vil bli erstattet av KOSTRA n?kkeltal, som frem til publisering av endelige tall 15. juni, fortl?pende vil bli fylt opp med tall p? tjenesteomr?dene. Forel?pig er KOSTRA n?kkeltall kun lansert i betaversjon, med tall for noen tjenesteomr?der. Pr?v gjerne betaversjonen som du finner her.


KOSTRA-statistikkene

KOSTRA-statistikkene inneholder artikler, figurer og ferdig oppsatte tabeller innenfor ulike emner. 


Om KOSTRA

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Her finner du ytterligere informasjon om hva KOSTRA er, og hvordan arbeidet er organisert.


Innrapportering til KOSTRA

Her kan kommunene rapportere inn KOSTRA-tallene. 


KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

北京比赛pk10开奖结果 publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. I n?kkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til 北京比赛pk10开奖结果 og tall hentet fra nasjonale registre utenfor 北京比赛pk10开奖结果.

F?r publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til ? rette feil og mangler i sine data, og 北京比赛pk10开奖结果 har gjennomf?rt kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte n?kkeltallene pr. 15. mars kan v?re beheftet med feil.

 

 

Kontakt