?konomiske analyser

?konomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunns?konomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Utgaver

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den f?rste utgaven hvert ?r gir en oversikt over aspekter ved den norske ?konomien i ?ret som er g?tt: ?konomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inng?r ogs? andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomg?s den siste utviklingen i norsk ?konomi basert p? forel?pige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal ?konomi blir ogs? kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk ?konomi 3-4 ?r fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.

Redaksjon

Abonnement

Fra 2015 publiseres ?konomiske analyser kun elektronisk.

Tegn abonnement p? e-postvarsling  og f? beskjed n?r ?konomiske analyser publiseres.