Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkomr?de
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkomr?der
北京比赛pk10开奖结果 Publisering
 • Helse
Studenter i h?yere utdanning, 1. oktober 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Spesialisthelsetjenesten, 2017 Publisering
 • Helse
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 12 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, februar 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, februar 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Artikkel: Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt Publisering
 • Inntekt og forbruk
Barnehager, 2017, endelige tall Publisering
北京比赛pk10开奖结果 analyse: Sammenlikning av boligprisindeksen til Eiendom Norge og 北京比赛pk10开奖结果. Publisering
 • Priser og prisindekser
Eksport av laks, uke 13 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fengslinger, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Studieforbundenes oppl?ringsvirksomhet, 2017 Publisering
 • Utdanning
Kredittindikator, februar 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, februar 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, februar 2018 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Registrerte jegere, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2018 Publisering
 • Energi og industri
Kj?tproduksjon, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel: Den europeiske studentunders?kelsen - Studenters bosituasjon Publisering
 • Utdanning
Eksport av laks, uke 14 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fagskoler, 1. oktober 2017 Publisering
 • Utdanning
Prisindeks for engroshandel, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Uf?retrygdede, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Sal av petroleumsprodukt, 2017, endelige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Hytteformidling, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, februar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, mars 2018, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Sal av petroleumsprodukt, mars 2018, forel?pige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, mars 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Alderspensjonister, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Skatterekneskap, mars 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift, 2016, endelige tall Publisering
 • Energi og industri
Skattestatistikk for personer, 2017, forel?pige tall Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Strukturstatistikk for vannforsyning, avl?ps- og renovasjonsvirksomhet, 2016, endelige tall Publisering
 • Natur og milj?
Eksport av laks, uke 15 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vassforsyning, avl?ps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 6. termin 2017 Publisering
 • Natur og milj?
Norsk mediebarometer, 2017 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Teknologi og innovasjon
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 6. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Varehandel, strukturstatistikk, 2016 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 1. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Opna konkursar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Flyttinger, 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Byggeareal, mars 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Rapport: Foreldrebetaling i barnehager, januar 2018 Publisering
 • Utdanning
Boliger, 1. januar 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, 2016 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Skipsanl?p i norske og utenlandske havner, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eigenbetaling i barnehagar, endringstal, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Priser og prisindekser
Eksport av laks, uke 16 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Transport og lagring, strukturstatistikk, 2016, endelige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
N?ringslivstjenester, strukturstatistikk, 2016 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk, 2016, endelige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal, februar 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Arbeidskraftunders?kelsen, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
 • Innvandring og innvandrere
Skogsveier, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogkultur, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kj?relengder, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 6. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Varekonsumindeksen, mars 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Godstransport med norske lastebiler, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Detaljomsetningsindeksen, mars 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Pengemengde, mars 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mars 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskonfliktar, 2017 Publisering
 • Arbeid og l?nn
F?retak, 1. januar 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Studiepoeng og fullf?rt h?yere utdanning, 2016/2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Banker og kredittforetak, 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 17 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk, 2016, endelige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Ordreindeks for industri, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, 2016 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggeareal, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Lufttransport, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Artikkel: Den europeiske studentunders?kelsen - studenter med funksjonshemning Publisering
 • Utdanning
Antall arbeidsforhold, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar, 2017 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Arbeid og l?nn
Hagebruksavlingar, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Elektrisitet, mars 2018 Publisering
 • Energi og industri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 18 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Overnattingar, mars 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
F?retak, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Utenrikshandel med varer, april 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Utenrikshandel med varer, 2017 Publisering
 • Utenriks?konomi
Omsetningsindeks for n?ringslivstjenester, 1. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, april 2018, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Nasjonalregnskap, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ledige stillingar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Eksport av laks, uke 19 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, april 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Produsentprisindekser for tjenester, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Folkemengde og befolkningsendringar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Energibruk i industrien, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
 • Innvandring og innvandrere
Overgang til norsk statsborgerskap, 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Sal av petroleumsprodukt, april 2018, forel?pige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 20 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Verdipapirer, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirfond, kvartalstall, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Avfallsregnskapet, 2016 Publisering
 • Natur og milj?
Godstransport med lastebil over grensen, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Betalingsstr?mmer mellom Norge og utlandet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Byggeareal, april 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal, mars 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 1. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Kollektivtransport, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Boforhold, registerbasert, 1. januar 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Gjennomf?ring i videreg?ende oppl?ring, 2012-2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Veitrafikkulykker med personskade, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitetspriser, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Bruk av IKT i staten, 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Offentlig sektor
Detaljomsetningsindeksen, april 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 21 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
L?nnsindeks, 1. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Arbeid og l?nn
Varekonsumindeksen, april 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fjernvarme og fjernkj?ling, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Pengemengde, april 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Driftsunders?kelse for sj?fart, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Akvakultur, 2017, forel?pige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, april 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Adopsjoner, 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Arbeid og l?nn
Investeringsindeks for detaljhandel, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Avfall fra byggeaktivitet, 2016 Publisering
 • Natur og milj?
 • Bygg, bolig og eiendom
Jernbanetransport, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Artikkel: Artikkel: Den europeiske studentunders?kelsen Studenters utgifter og ?konomiske situasjon Publisering
 • Utdanning
Elektrisitet, april 2018 Publisering
 • Energi og industri
Lokale folkeavstemninger, 2017 Publisering
 • Valg
Kommende publisering er utsatt fra 6. april til 5. juni 2018 Husdyrhald, 1. januar 2018, forel?pige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommende publisering er utsatt fra 12. april til 5. juni 2018 Renter i banker og kredittforetak, februar 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Ekteskap og skilsmisser, 2017 Publisering
 • Befolkning
Eksport av laks, uke 22 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Rekneskap for ikkje-finansielle f?retaks utanlandsfinansiering, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriks?konomi
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Drosjetransport, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pressekonferanse: Konjunkturtendensene for Norge og utlandet Aktivitet
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2018 Publisering
 • Energi og industri
Grensehandel, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Befolkningens utdanningsniv?, 1. oktober 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Overnattingar, april 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Alkoholomsetning, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Livslang l?ring, 2018 Publisering
 • Utdanning
Allmennlegetjenesten, 2017 Publisering
 • Helse
Internett-m?linga, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, 2017 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Sykefrav?r, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
 • Helse
Eksport av laks, uke 23 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Gjennomf?ring ved universiteter og h?gskoler, 2016/2017 Publisering
 • Utdanning
Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Reiseunders?kelsen, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Finansielle sektorregnskaper, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mai 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, mai 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2017, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Veitrafikkulykker med personskade, mai 2018, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, mai 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Eiendomsskatt, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Vassforsyning, avl?ps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 1. termin 2018 Publisering
 • Natur og milj?
Banker og kredittforetak, april 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sal av petroleumsprodukt, mai 2018, forel?pige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 24 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landbrukseiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, 2016, endelige tall Publisering
 • Energi og industri
Innvandrere etter innvandringsgrunn, 1. januar 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Familier og husholdninger, 1. januar 2018 Publisering
 • Befolkning
Personer med flyktningbakgrunn, 1. januar 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Registrert avgang av store rovdyr, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Omsetning i varehandel, 1. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Spesialisthelsetjenesten, 2017 Publisering
 • Helse
Godstransport p? kysten, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Byggeareal, mai 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Prisniv? p? varer og tjenester, 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Utslipp av klimagasser, 2017, forel?pige tall Publisering
 • Natur og milj?
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 1. termin 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
BNP per innbygger, prisniv?justert, 2017, forel?pige tall Publisering
 • Priser og prisindekser
Utslipp av forsurende gasser og ozonforl?pere, 2016-2017, forel?pige tall Publisering
 • Natur og milj?
Pensjonskasser, 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenlandske datterselskap i Norge, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Befolkningsframskrivinger, 2018-2100 Publisering
 • Befolkning
Kostnadsindeks for innenriks sj?fart, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Aksjer og kapitalutdelinger, 2017, forel?pige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 25 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kyrkjelege fellesr?d, rekneskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal, april 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Pengemengde, mai 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kulturtilbod, 2017 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, mai 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Tannhelsetenesta, 2017 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Varekonsumindeksen, mai 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Barnevern, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Portef?ljeinvesteringer i utlandet, 2017 Publisering
 • Utenriks?konomi
Detaljomsetningsindeksen, mai 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Arealbruk og arealressurser, 1. januar 2018 Publisering
 • Natur og milj?
 • Svalbard
Patenter, design og varemerker, 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Kommunale boliger, 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 26 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Elektrisitet, mai 2018 Publisering
 • Energi og industri
Avfall fr? hushalda, 2017 Publisering
 • Natur og milj?
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
?konomisk sosialhjelp, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Overnattingar, mai 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Konsumprisindeksen, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for engroshandel, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 27 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, juni 2018, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, juni 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, juni 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, juni 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 28 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, juni 2018, forel?pige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, juni 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Eksport av laks, uke 29 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftunders?kelsen, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal, mai 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Detaljomsetningsindeksen, juni 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, juni 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Godstransport med norske lastebiler, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, juni 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juni 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 30 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Elektrisitet, juni 2018 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Aktive jegere, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sm?vilt- og r?dyrjakt, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 31 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Produsentprisindeksen, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ordreindeks for industri, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil over grensen, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 32 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juli 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Antall arbeidsforhold, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Lufttransport, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Overnattingar, juni 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, juli 2018, forel?pige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for lastebiltransport, juli 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, juli 2018, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, juli 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Museum og samlingar, 2017 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Svalbard
Betalingsstr?mmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Byggeareal, juli 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 33 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for n?ringslivstjenester, 2. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Folkemengde og befolkningsendringar, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal, juni 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Nasjonalregnskap, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirer, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
L?nnsindeks, 2. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Arbeid og l?nn
Eksport av laks, uke 34 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, juli 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Avgang av hjortevilt utenom ordin?r jakt, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Varekonsumindeksen, juli 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pengemengde, juli 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Landsskogtakseringen, 2013-2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, juli 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Arbeid og l?nn
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Ledige stillingar, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Funksjonshemmede, arbeidskraftunders?kelsen, 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
 • Helse
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Elektrisitet, juli 2018 Publisering
 • Energi og industri
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 35 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle f?retaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriks?konomi
Pressekonferanse: Konjunkturtendensene for Norge og utlandet Aktivitet
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Godstransport p? kysten, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Grensehandel, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, juli 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2018 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Konsumprisindeksen, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Internett-m?linga, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Omsetning i varehandel, 2. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Reiseunders?kelsen, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefrav?r, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
 • Helse
Eksport av laks, uke 36 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 2. termin 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Vassforsyning, avl?ps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 2. termin 2018 Publisering
 • Natur og milj?
Verdipapirfond, 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, august 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, august 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, august 2018, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, august 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 37 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, august 2018, forel?pige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogavvirkning for salg, 2017, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogeiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Byggeareal, august 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 38 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for innenriks sj?fart, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal, juli 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Milj??konomiske virkemidler, 2017 Publisering
 • Natur og milj?
Arbeidsulykker, 2017 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og l?nn
Varekonsumindeksen, august 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, august 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Elektrisitet, august 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 39 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Rekneskap for ikkje-finansielle f?retaks utanlandsfinansiering, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriks?konomi
Overnattingar, august 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 40 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Godstransport med utenlandske lastebiler, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Veitrafikkulykker med personskade, september 2018, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, september 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2011-2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 41 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, september 2018, forel?pige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Skatterekneskap, september 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, september 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Omsetning i varehandel, 3. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 3. termin 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 42 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftunders?kelsen, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal, august 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Akvakultur, 2017, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Detaljomsetningsindeksen, september 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, september 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 43 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport med norske lastebiler, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ordreindeks for industri, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Elektrisitet, september 2018 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 44 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fiskeri, 2017, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Ledige stillingar, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Antall arbeidsforhold, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, september 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Nasjonalregnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 45 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for n?ringslivstjenester, 3. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, oktober 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, oktober 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Lufttransport, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Godstransport med lastebil over grensen, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, oktober 2018, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, oktober 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2018, forel?pige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internett-m?linga, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Folkemengde og befolkningsendringar, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal, september 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Betalingsstr?mmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Eksport av laks, uke 46 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Sj?fiske etter laks og sj?aure, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Etablerere i n?ringslivet, 2015-2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Byggeareal, oktober 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirer, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
L?nnsindeks, 3. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Arbeid og l?nn
Boforhold, levek?rsunders?kelsen, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Eksport av laks, uke 47 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Arbeid og l?nn
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Eksport av laks, uke 48 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekneskap for ikkje-finansielle f?retaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriks?konomi
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Pressekonferanse: Konjunkturtendensene for Norge og utlandet Aktivitet
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Grensehandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Overnattingar, oktober 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
Harmonisert konsumprisindeks, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for utleie av n?ringseiendom, 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Sykefrav?r, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
 • Helse
Eksport av laks, uke 49 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Villreinjakt, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport p? kysten, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Reiseunders?kelsen, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, november 2018, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, november 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
BNP per innbygger, prisniv?justert, 2015-2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Omsetning i varehandel, 4. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 4. termin 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Folkemengde og befolkningsendringar, 31. desember 2018, beregnede tall Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 50 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, november 2018, forel?pige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Byggeareal, november 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Kostnadsindeks for innenriks sj?fart, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Detaljomsetningsindeksen, november 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, november 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 51 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal, oktober 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Eksport av laks, uke 52 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 1 2019 Publisering
 • Utenriks?konomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Fiskeri, 2018, forel?pige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Veitrafikkulykker med personskade, desember 2018, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, desember 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Utenrikshandel med varer, desember 2018, forel?pige tall Publisering
 • Utenriks?konomi
Sal av petroleumsprodukt, desember 2018, forel?pige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, desember 2018, forel?pige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal, november 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Arbeidskraftunders?kelsen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
 • Innvandring og innvandrere
Virksomheter, 2018/2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Elvefiske etter laks, sj?aure og sj?r?ye, 2018, forel?pige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, desember 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Byggeareal, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Handelsfl?ten, norskregistrerte skip, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
Lufttransport, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Ordreindeks for industri, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
G?rdbrukernes inntekter og gjeld, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Omsetningsindeks for n?ringslivstjenester, 4. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Ledige stillingar, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Skogeiernes inntekt, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Veitrafikkulykker med personskade, januar 2019, forel?pige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Godstransport med lastebil over grensen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 5. termin 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i varehandel, 5. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Betalingsstr?mmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriks?konomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Arbeid og l?nn
L?nnsindeks, 4. kvartal 2018, forel?pige tall Publisering
 • Arbeid og l?nn
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Grensehandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Produsentprisindeksen, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Reiseunders?kelsen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Elgjakt, 2018/2019, forel?pige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Hjortejakt, 2018/2019, forel?pige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kvadratmeterpriser for eneboliger, 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ledige stillingar, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og l?nn
Overgang til norsk statsborgerskap, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Akvakultur, 2018, forel?pige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kyrkjelege fellesr?d, rekneskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2012-2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Idrett og friluftsliv, levek?rsunders?kelsen, 2018-2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fylkeskommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Overgang til norsk statsborgerskap, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Kommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Arbeidsmilj?, levek?rsunders?kelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og l?nn
 • Sosiale forhold og kriminalitet

本文地址:http://www.jsuj.com.cn/kalender
文章摘要:Kalender ,弧度公证费裸体秀,千佛山莱科宁牵引带。

Til toppen