331193
331193
faktaside
2017-12-20T12:28:00.000Z
no

Fakta om

Innvandring

Innhold p? siden

Lurer du p? hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste ?rsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere er i arbeid? Her finner du utvalgte n?kkeltall, statistikk og analyser som belyser innvandring og innvandrere i Norge.

Innvandrere

Hvor mange innvandrere er det i Norge?

N?kkeltall

Innvandrere i Norge

Innvandrere i Norge

724987  personer

[ 2017 ]

26437 personer

endring fra ?ret f?r

N?kkeltall

Norskf?dte med innvandrerforeldre

Norskf?dte med innvandrerforeldre

158764  personer

[ 2017 ]

9107 personer

endring fra ?ret f?r

Nettoinnvandring

Nettoinnvandring
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1958 10161 -11266 -1105
1959 10586 -11807 -1221
1960 13536 -18681 -5145
1961 11426 -10610 816
1962 12778 -12534 244
1963 11983 -11365 618
1964 12406 -14264 -1858
1965 12148 -14021 -1873
1966 12446 -13391 -945
1967 15379 -13022 2357
1968 15350 -13644 1706
1969 15641 -13526 2115
1970 17383 -18352 -969
1971 19297 -12682 6615
1972 18388 -13965 4423
1973 17383 -13939 3444
1974 19209 -14287 4922
1975 19551 -14782 4769
1976 18955 -14066 4889
1977 19403 -14369 5034
1978 18825 -14851 3974
1979 17831 -15085 2746
1980 18776 -14705 4071
1981 19698 -14522 5176
1982 20468 -14728 5740
1983 20063 -15778 4285
1984 19688 -15927 3761
1985 21858 -15630 6228
1986 24196 -16745 7451
1987 31149 -17380 13769
1988 29964 -19821 10143
1989 25847 -27300 -1453
1990 25494 -23784 1710
1991 26283 -18238 8045
1992 26743 -16801 9942
1993 31711 -18903 12808
1994 26911 -19475 7436
1995 25678 -19312 6366
1996 26407 -20590 5817
1997 31957 -21257 10700
1998 36704 -22881 13823
1999 41841 -22842 18999
2000 36542 -26854 9688
2001 34264 -26309 7955
2002 40122 -22948 17174
2003 35957 -24672 11285
2004 36482 -23271 13211
2005 40148 -21709 18439
2006 45776 -22053 23723
2007 61774 -22122 39652
2008 66961 -23615 43346
2009 65186 -26549 38637
2010 73852 -31506 42346
2011 79498 -32466 47032
2012 78570 -31227 47343
2013 75789 -35716 40073
2014 70030 -31875 38155
2015 67276 -37474 29802
2016 66800 -40724 26076

N?kkeltall

Nettoinnvandring

Nettoinnvandring

26076 personer

[ 2016 ]

3726 personer

endring fra forrige ?r

Andel innvandrere og norskf?dte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen

Andel innvandrere

13.8 %

[ 2017 ]

0.4 prosentpoeng

endring fra ?ret f?r

Andel norskf?dte med innvandrerforeldre

3.0 %

[ 2017 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra ?ret f?r

Hvor mange innvandrere blir det i Norge i framtiden?

Hovedalternativet for framskriving av Norges befolking i 2060

Det er stor usikkerhet knyttet til tallene.

Hovedalternativet for framskriving av Norges befolking i 2060
2060
Befolkningen ellers 4743095
Innvandrere 1697891
Norskf?dte med innvandrerforeldre 607314

Opprinnelse

Hvor kommer innvandrerne fra?

Landbakgrunn for innvandrere og norskf?dte med innvandrerforeldre

Landbakgrunn for innvandrere og norskf?dte med innvandrerforeldre
Norden Vest-Europa unntatt Norden ?st-Europa (EU-land) ?st-Europa (ikke EU-land) Afrika Asia S?r- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
1986 35766 28505 5108 3757 5429 30388 3067 11329
1987 37880 28794 5471 3905 6043 34190 3536 11323
1988 39509 29423 5986 4652 7619 42406 5358 11343
1989 40037 29972 6541 5338 9534 50013 7564 11293
1990 38089 29107 7179 6372 11399 57097 8285 10769
1991 37285 28208 7617 7044 12626 62815 8516 10556
1992 37589 28003 8007 7919 14307 67875 8743 10551
1993 38176 28526 8339 10309 15711 72543 8905 10585
1994 39061 28581 8676 17642 16680 75667 8944 10348
1995 40608 28858 9013 21263 17577 78484 9035 10210
1996 41643 29190 9412 23790 18655 81825 9243 10040
1997 43696 29491 10412 24074 19784 85367 9486 9881
1998 47886 30256 10971 24762 21317 89942 9877 9693
1999 52338 31796 11504 25926 23579 95565 10240 9794
2000 53445 33099 12864 33234 26521 103058 10688 9578
2001 53480 33273 13779 34478 29569 112588 11293 9271
2002 53466 33962 14964 34713 32177 120436 11821 9164
2003 54277 35242 17983 35266 36593 131470 12549 9414
2004 53940 35909 18525 37814 40491 139653 13156 9451
2005 53201 36961 20655 40687 43799 146853 13655 9171
2006 53551 38639 24787 43423 47533 155263 14289 9213
2007 54467 41459 34075 45547 51603 163540 15093 9534
2008 56483 46554 51421 48639 56378 174040 16111 9989
2009 59308 52353 69500 51651 61189 186359 17291 10547
2010 63040 56427 83440 54132 67168 198725 18352 11029
2011 67201 60327 103408 56499 73482 209467 19199 11339
2012 71143 64555 128442 59141 79712 220328 20266 11584
2013 73222 68840 151801 62283 88762 231873 21488 12195
2014 75315 72314 171406 65160 97151 242699 22657 12483
2015 77454 75983 188902 68076 104633 253484 23739 12693
2016 78781 78970 201762 71158 114304 265719 24256 13256
2017 77419 79756 206954 74027 121114 286409 24788 13284
Landene med flest innvandrere i Norge

Landene med flest innvandrere i Norge
Norskf?dte med innvandrerforeldre Innvandrere
Tyrkia 6842 11330
Bosnia-Hercegovina 4093 13591
Vietnam 8908 13750
Romania 1775 13889
Storbritannia 991 14330
Afghanistan 3574 15986
Iran 4195 17169
Russland 3219 17225
Thailand 890 18634
Danmark 1953 19494
Eritrea 3661 19957
Pakistan 16727 19973
Filippinene 2355 20537
Syria 1462 20823
Irak 9811 22493
Tyskland 2992 24601
Somalia 12767 28696
Sverige 2951 36315
Litauen 4853 37638
Polen 11059 97196

Innvandringsgrunn

Hva er grunnen til at innvandrere kommer til Norge?

Innvandringer etter innvandringsgrunn

Nordiske statsborgere er ikke med i statistikken.

Innvandringer etter innvandringsgrunn
Arbeid Familie Flukt Utdanning
1990 1029 4568 4277 975
1991 1050 4391 4509 1057
1992 1152 4896 4997 1139
1993 1140 4768 9613 1210
1994 1215 4242 4596 1225
1995 1427 4335 3085 1296
1996 1487 4622 1988 1485
1997 1858 5872 2138 1574
1998 2508 6782 3137 1834
1999 2077 7481 10638 1954
2000 1997 7610 7144 2131
2001 2376 8388 4270 2238
2002 2706 12850 4494 2526
2003 2379 9226 5512 2605
2004 4063 9247 5083 2758
2005 6433 10458 3936 3034
2006 11778 11344 3159 3237
2007 21377 13768 5274 3875
2008 23249 16925 4464 4057
2009 17926 15295 6451 4237
2010 23754 15009 6406 5274
2011 26730 16273 5359 5817
2012 25541 18132 7188 5430
2013 23543 17447 7377 5854
2014 21411 16364 7026 5026
2015 18091 16720 9279 4961
2016 14372 16465 15190 4147

Arbeidsliv

Sysselsetting

Sysselsetting etter landbakgrunn. 2016

Sysselsetting etter landbakgrunn. 2016
Kvinner Menn
Afrika 38.5 45.4
Asia 49.3 54.8
S?r-og Mellom-Amerika 58.1 64.2
?st-Europa (ikke EU-land) 60.8 64.5
Nord-Amerika og Oseania 55.9 67.0
Vest-Europa utenom Norden 63.2 70.0
?st-Europa (EU-land) 66.3 72.5
Norden 71.2 74.0
Innvandrere i alt 56.6 63.5
Hele befolkningen 63.6 67.6

Arbeidsledighet

N?kkeltall

4.7  %

arbeidsledighet generelt i befolkningen

Arbeidsledighet generelt i befolkningen

Arbeidsledighet generelt i befolkningen
Arbeidsledige (prosent)
2012 3.2
2013 3.5
2014 3.5
2015 4.4
2016 4.7

N?kkeltall

11.2  %

arbeidsledighet blant innvandrere

Arbeidsledighet blant innvandrere

Arbeidsledighet blant innvandrere
Arbeidsledige (prosent)
2012 7.9
2013 8.7
2014 9.0
2015 11.5
2016 11.2

Flyktninger

N?kkeltall

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

217241  personer

[ 2017 ]

17848 personer

endringer fra ?ret f?r

Landbakgrunn p? flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

Landbakgrunn p? flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge
2017
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 947
S?r- og Mellom-Amerika 5633
?st-Europa 32991
Afrika 68012
Asia 109658

Andel flyktninger

Andel flyktninger av totalbefolkningen

4.1 %

[ 2017 ]

Andel flyktninger av innvandrere

30.0 %

[ 2017 ]

Asyls?kere

Statistisk sentralbyr? publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asyls?kere, det vil si personer som har s?kt om beskyttelse (asyl) i Norge, men ikke f?tt s?knaden sin endelig avgjort.

Integrering

N?kkeltall

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett ?r etter endt program

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett ?r etter endt program

61  %

[ 2016 ]

3 prosentpoeng

endring fra ?ret f?r

Introduksjonsprogram og introduksjonsst?nad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk spr?k og samfunnskunnskap st?r sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Utvandring

Hvor mange flytter fra Norge?

?rlige utvandringer

F?r 1951 bare utvandringer til andre verdensdeler (oversj?iske land).

?rlige utvandringer
Utflyttinger
1836 200
1837 200
1838 100
1839 400
1840 300
1841 400
1842 700
1843 1600
1844 1200
1845 1100
1846 1300
1847 1600
1848 1400
1849 4000
1850 3700
1851 2640
1852 4030
1853 6050
1854 5950
1855 1600
1856 3200
1857 6400
1858 2500
1859 1800
1860 1900
1861 8900
1862 5250
1863 1100
1864 4300
1865 4000
1866 15455
1867 12829
1868 13211
1869 18070
1870 14838
1871 12276
1872 13865
1873 10352
1874 4601
1875 4048
1876 4355
1877 3206
1878 4863
1879 7608
1880 20212
1881 25976
1882 28804
1883 22167
1884 14776
1885 13981
1886 15158
1887 20741
1888 21452
1889 12642
1890 10991
1891 13341
1892 17049
1893 18778
1894 5642
1895 6207
1896 6679
1897 4669
1898 4859
1899 6699
1900 10931
1901 12745
1902 20343
1903 26784
1904 22264
1905 21059
1906 21967
1907 22135
1908 8497
1909 16152
1910 18912
1911 12477
1912 9105
1913 9876
1914 8522
1915 4572
1916 5212
1917 2518
1918 1226
1919 2432
1920 5581
1921 4627
1922 6456
1923 18287
1924 8492
1925 7009
1926 9326
1927 11881
1928 8832
1929 8029
1930 3673
1931 825
1932 436
1933 344
1934 485
1935 462
1936 526
1937 647
1938 818
1939 687
1940 278
1941
1942
1943
1944
1945
1946 973
1947 1477
1948 2398
1949 2669
1950 2295
1951 10172
1952 7803
1953 7529
1954 7295
1955 8728
1956 10156
1957 12599
1958 11266
1959 11807
1960 18681
1961 10610
1962 12534
1963 11364
1964 14264
1965 14021
1966 13391
1967 13022
1968 13644
1969 13526
1970 18352
1971 12682
1972 13965
1973 13939
1974 14287
1975 14782
1976 14066
1977 14369
1978 14851
1979 15085
1980 14705
1981 14522
1982 14728
1983 15778
1984 15927
1985 15630
1986 16745
1987 17380
1988 19821
1989 27300
1990 23784
1991 18238
1992 16801
1993 18903
1994 19475
1995 19312
1996 20590
1997 21257
1998 22881
1999 22842
2000 26854
2001 26309
2002 22948
2003 24672
2004 23271
2005 21709
2006 22053
2007 22122
2008 23615
2009 26549
2010 31506
2011 32466
2012 31227
2013 35716
2014 31875
2015 37474
2016 40724
Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land

Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land
2016
Frankrike 113
Australia 131
Thailand 167
Tyskland 176
Uoppgitt 313
Spania 391
USA 457
Storbritannia 590
Sverige 1587
Danmark 1810
Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land

Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land
2016
Finland 342
USA 364
Storbritannia 381
India 504
Island 781
Tyskland 846
Litauen 1028
Danmark 1117
Polen 2169
Sverige 2595

Norsk statsborgerskap

Hvor mange utenlandske statsborgere f?r norsk statsborgerskap?

N?kkeltall

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap

13712  personer

[ 2016 ]

1280 personer

endring fra ?ret f?r

Utenlandske statsborgere som har f?tt norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere som har f?tt norsk statsborgerskap
Utenlandske statsborgere
1977 2213
1978 2501
1979 2242
1980 2680
1981 2441
1982 3095
1983 1754
1984 2798
1985 2851
1986 2486
1987 2370
1988 3364
1989 4622
1990 4757
1991 2055
1992 5132
1993 5538
1994 8778
1995 11778
1996 12237
1997 12037
1998 9244
1999 7988
2000 9517
2001 10838
2002 9041
2003 7867
2004 8154
2005 12655
2006 11955
2007 14877
2008 10312
2009 11442
2010 11903
2011 14286
2012 12384
2013 13223
2014 15336
2015 12432
2016 13712

Holdninger

B?r flyktningers og asyls?keres adgang til ? f? opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?

B?r flyktningers og asyls?keres adgang til ? f? opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
2002 5 39 53
2003 5 37 56
2004 6 44 47
2005 9 49 39
2006 7 46 45
2007 8 50 39
2008 7 51 38
2009 7 41 49
2010 6 42 46
2011 6 45 44
2012 7 44 43
2013 7 47 42
2014 18 50 28
2015 15 50 29
2016 12 51 33
2017 16 52 28

P?stander om innvandrere

Innvandrere flest gj?r en nyttig innsats i norsk arbeidsliv

71 % helt eller noks? enig

[ 2017 ]

Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge

68 % helt eller noks? enig

[ 2017 ]

Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet

27 % helt eller noks? enig

[ 2017 ]

Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene

26 % helt eller noks? enig

[ 2017 ]

Religion

Trossamfunn i Norge som mottar offentlig st?tte

Kristne utenfor Den norske kirke

339492  medlemmer

[ 2017 ]

9591 medlemmer

endring fra ?ret f?r

Muslimer

153067  medlemmer

[ 2017 ]

4878 medlemmer

endring fra ?ret f?r

Buddhister

17351  medlemmer

[ 2017 ]

1466 medlemmer

endring fra ?ret f?r

Hinduister

8965  medlemmer

[ 2017 ]

83 medlemmer

endring fra ?ret f?r

Tallene inkluderer kun de som er medlemmer av tros- og livssynssamfunn.

Inkluderer tall for hele befolkningen.

kilde: Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Utdanning

Utdanningsniv? totalbefolkningen

Utdanningsniv? totalbefolkningen
2016
Grunnskole 26.5
Videreg?ende 37.8
Fagskole 2.8
Universitet og h?gskole 4 ?r eller mindre 23.4
Universitet og h?gskole mer enn 4 ?r 9.5
Utdanningsniv? innvandrere

Utdanningsniv? innvandrere
2016
Grunnskole 30.2
Videreg?ende 28.1
Fagskole 1.2
Universitet og h?gskole 4 ?r eller mindre 22.4
Universitet og h?gskole mer enn 4 ?r 16.3
Ingen utdanning 1.8

Les ogs?

Fant du det du lette etter?

Du har sl?tt av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding p? informasjon@ssb.no.

Send e-post til 北京比赛pk10开奖结果