Mannlege flyktningar kjem raskare i arbeid

本文地址:http://www.jsuj.com.cn/innvandring-og-innvandrere/artikler-og-publikasjoner/mannlege-flyktningar-kjem-raskare-i-arbeid
文章摘要:Mannlege flyktningar kjem raskare i arbeid ,帮倒忙尊号话语,动态分配刺虎持鹬劳民伤财。

Publisert:

Menn kjem raskare i arbeid enn kvinner. Blant flyktningar som har vore i Noreg i 4 til 6 ?r er skilanden i sysselsetjing p? heile 23 prosentpoeng. Etter 10 ?r i landet blir skilnadane mykje mindre.

For flyktningar sett under eitt er skilnaden i sysselsetjing 5,1 prosentpoeng mellom kj?nna, og 2,8 prosentpoeng for heile befolkinga.

Skilnaden er st?rst blant flyktningar fr? Afghanistan, der delen sysselsette menn er 21 prosentpoeng h?gare enn hos kvinner, viser tal fr? rapporten ?Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016?. Det er ogs? store skilnadar i gruppene fr? Tyrkia, Somalia og Irak, p? mellom 12 og 16 prosentpoeng.

– P? den andre sida har flyktningar fr? Bosnia-Hercegovina ein skilnad mellom kj?nna p? berre 1,5 prosentpoeng, som er mindre enn i hele befolkninga. Elles er det moderate skilnadar blant flyktningar fr? Myanmar, 3,2 prosentpoeng, i tillegg til dei fr? Chile og Vietnam, begge gruppene med 3,6 prosentpoeng, seier r?dgjevar i Statistisk sentralbyr?, Bj?rn Olsen.

Blant flyktningane som heilskap, er sysselsetjinga p? 49,7 prosent for menn og 44,6 prosent for kvinner. I heile befolkinga er tala 72,3 og 69,5 prosent. Sysselsette vert rekna i aldersgruppa 15–66 ?r.

Figur 1. Sysselsette etter innvandrarkategori, landbakgrunn og kj?nn. I prosent av personar i alt 15–66 ?r i kvar gruppe. 4. kvartal 2016
Figur 1. Sysselsette etter innvandrarkategori, landbakgrunn og kj?nn. I prosent av personar i alt 15–66 ?r i kvar gruppe. 4. kvartal 2016
Kvinner Menn
Syria 9.0 15.9
Sudan 24.1 33.3
Eritrea 38.2 37.6
Somalia 24.6 40.3
Russland 48.1 45.9
Irak 39.6 51.4
Etiopia 49.3 53.2
Iran 51.5 55.4
Afghanistan 35.0 56.4
Tyrkia 43.6 58.9
Kosovo 54.4 62.1
Myanmar 60.9 64.1
Vietnam 62.0 65.6
Chile 63.8 67.4
Bosnia-Hercegovina 66.9 68.4
Sri Lanka 66.9 76.5
Flyktningar i alt 44.6 49.7
Innvandrarar i alt 58.2 64.9
Sysselsette i alt 69.5 72.3

Butid viktig for sysselsetjing

Kor lenge flyktningane har vore i landet, er ein viktig faktor for kor mange som er sysselsette, men butid aukar ikkje sysselsettinga i like stor grad hos alle. Til d?mes ser vi at flyktningar fr? Afghanistan, Eritrea, Etiopia og Myanmar har eit h?gare sysselsettingsniv? enn dei fr? Irak, Somalia, Sudan og Syria i grupper med like lang butid

Andre viktige faktorar, er utdanning og alderen d? flyktningane kom til Noreg. Flyktningar med berre grunnskule, har desidert l?gast del sysselsette.

– Sidan over halvparten av flyktningane berre har grunnskule, trekkjer denne gruppa gjennomsnittet ein del ned, forklarer Olsen.

Av dei som var under 15 ?r d? dei busette seg i Noreg, er sysselsetjingsdelen mellom 69 og 73 prosent etter at dei har budd 20 ?r i landet. Mange av desse har teke utdanning i Noreg.

Flest sysselsette srilankarar

Flyktningmennene fr? Sri Lanka har ein sysselsetjingsdel p? 76 prosent, som er 4 prosentpoeng h?gare enn i heile den mannlege befolkinga. Etter dei f?lgjer Bosnia-Hercegovina og Chile, der h?vesvis 68,4 og 67,4 er sysselsette.

Menn fr? Syria og Sudan hadde l?gast sysselsetjing, med h?vesvis 16 og 33 prosent, noko som mellom anna er fordi det er sv?rt h?g del med kort butid i desse gruppene.

Blant kvinnene, er flyktningar fr? Sri Lanka og Bosnia-Hercegovina h?gast sysselsetjingsdel, p? 67 prosent. Blant kvinnene i heile befolkinga, er talet 69,5 prosent. Kvinnene fr? Syria og Sudan er p? botnen, med h?vesvis 9 og 24 prosent.

Kontakt

Faktaside