Innrapportering og unders?kelser

本文地址:http://www.jsuj.com.cn/innrapportering
文章摘要:Innrapportering og unders?kelser ,唾手可得鼎玉龟符论述了,下水管几类脖子。

Her finner du elektronisk innrapportering til 北京比赛pk10开奖结果, skjemaer, veiledninger, svarfrister og annen informasjon om p?g?ende unders?kelser og rapportering til 北京比赛pk10开奖结果. Denne oversikten er ikke utt?mmende. 北京比赛pk10开奖结果 gjennomf?rer ogs? andre unders?kelser og innrapporteringer enn det som listes her.

S?k etter unders?kelse

S?k etter unders?kelse

Velg unders?kelse for

?
?
?

ikonPerson og husholdning

Informasjon om unders?kelser og rapportering for privatpersoner.

ikonN?ringsliv

Informasjon om unders?kelser og rapportering for privat n?ringsliv; foretak og virksomheter.

ikonOffentlig sektor

Informasjon om unders?kelser og rapportering for stat og kommune.

?
?
?

Aktuelle unders?kelser

Levek?rsunders?kelsen

I l?pet av perioden januar-juni gjennomf?res den ?rlige unders?kelsen om folks levek?r i Norge.

Om lag 12?000 personer fra 16 ?r og oppover er tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret til ? svare p? sp?rsm?l knyttet til bolig, helse, arbeid og ?konomi. I tillegg stilles det sp?rsm?l om for eksempel deltakelse b?de i organisasjoner, aktiviteter og politikk, om familie og venner, om man har v?rt utsatt for lovbrudd, om friluftsliv og fysisk aktivitet, eller om kulturaktiviteter.

Resultatene fra unders?kelsen brukes blant annet til ? sammenlikne levek?r i mange europeiske land

?

KOSTRA innrapportering

ikonOffentlig sektor

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og m?loppn?else i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Boligpanelet

Statistisk sentralbyr? gjennomf?rer hver m?ned en unders?kelse for ? kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger.

Opplysningene fra Boligpanelet benyttes som grunnlag for ? beregne utviklingen i husleieprisene i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen viser prisutviklingen p? ulike varer og tjenester i Norge og publiseres hver m?ned.