Spesialisthelsetjenesten 2016

En av ti driftskroner g?r til kj?p av tjenester fra private

本文地址:http://www.jsuj.com.cn/helse/artikler-og-publikasjoner/en-av-ti-driftskroner-gar-til-kjop-av-tjenester-fra-private
文章摘要:En av ti driftskroner g?r til kj?p av tjenester fra private ,依法炮制跑得快散言碎语,天堑医疗机构约拿。

Publisert:

Offentlige helseforetak kj?pte helsetjenester fra private institusjoner for 14,5 milliarder kroner i 2016. Innslaget av private institusjoner er st?rst innenfor rusbehandling.

Helseforetakene har ansvar for ? tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen. Hovedsakelig tilbyr helseforetakene disse tjenestene ved offentlige sykehus, men de kj?per ogs? noen helsetjenester fra private institusjoner.

Av totalt 139 milliarder kroner i driftskostnader til offentlige helseforetakene i 2016, ble 14,5 milliarder kroner brukt til ? kj?pe tjenester fra private institusjoner.

To av fem kroner i rusbehandling til private

Helseforetakene kj?per b?de somatiske tjenester, tjenester i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fra private tilbydere. Somatikk er den st?rste delen av spesialisthelsetjenesten. Fordi dette er et s? stort fagfelt utgj?r ogs? slike helsetjenester mesteparten av kj?pene fra private, se figur 1.

Figur 1. Offentlige helseforetaks kj?p av private helsetjenester, etter fagomr?de. 2016

Prosent
Somatiske tjenester 59% 59
Psykisk helsevern 21% 21
Rusbehandling (TSB) 14% 14
Lab/r?ntgen 5% 5
Ambulanse og luftambulanse 2% 2

Andelen av kostnadene som brukes til kj?p fra private institusjoner er derimot st?rst innenfor rusbehandling. Av 5 milliarder kroner som helseforetakene brukte p? rusbehandling i 2016, ble 2 milliarder kroner brukt til ? kj?pe slike helsetjenester fra private institusjoner. Det er betydelig mer enn innenfor somatikk og psykisk helsevern, der om lag 10 prosent blir brukt til ? kj?pe helsetjenester fra private. Se figur 2.

Figur 2. Kj?p av private helsetjenester som andel av driftskostnader, etter fagomr?de. 2016

Driftskostnader utenom kj?p fra private Kj?p fra private
Somatiske tjenester 90 10
Psykisk helsevern 87 13
Rusbehandling (TSB) 63 37

40 prosent til tolv private sykehus

Helseforetakene kj?per helsetjenester fra mange ulike typer private institusjoner. Institusjonene er ulike b?de med tanke p? hvordan de er organisert, graden av statlige f?ringer for driften og hvilke typer tjenester de tilbyr.

40 prosent av kj?pte helsetjenester fra private g?r til tolv private sykehus. Selv om de er privat eid, har de mye til felles med offentlige sykehus. Flere av disse sykehusene fungerer som lokalsykehus for befolkningen i et gitt omr?de, og de regionale helseforetakene legger f?ringer for driften gjennom et ?rlig oppdrags- og bestillerdokument. Lovisenberg og Haraldsplass er to av disse tolv sykehusene.

Litt over halvparten av kj?pene fra private gjelder institusjoner som ikke mottar oppdragsdokument, men som selger tjenester til staten gjennom andre avtaler. Se figur 3. Disse institusjonene varierer b?de i st?rrelse, tjenestetilbud og verdigrunnlag.

To eksempler p? de institusjonene uten oppdragsdokument er den kristne institusjonen Modum bad som tilbyr behandling til personer med psykiske lidelser, og Aleris som tilbyr en rekke helse- og omsorgstjenester ogs? utenfor spesialisthelsetjenesten og som er en del av et stort internasjonalt konsern.

Figur 3. Offentlige helseforetaks kj?p av private helsetjenester, etter akt?r. 2016

Prosent
Private institusjoner uten oppdrag og bestillerdokument 53% 53
Private med oppdrags- og bestillerdokument 39% 39
Private avtalespesialister 8% 8

Helseforetakene kj?per ogs? tjenester fra privatpraktiserende spesialister. Slike kj?p utgjorde nesten 10 prosent av de totale kostnadene til kj?p fra private.

Kj?p fra privatpraktiserende spesialistene gjelder hovedsakelig polikliniske konsultasjoner innen somatiske fagomr?der og psykisk helsevern som et alternativ og supplement til de offentlige sykehusenes poliklinikker.

 

Kontakt