115406
115406
forskning
2013-05-27T10:18:00.000Z
no

Forskningsfelt

Tidsserieanalyse og sesongjustering

Forskning p? tidsseriemodeller blir brukt for ? lage prognoser, vanligvis for ?konomiske tidsserier, men ogs? for befolkningsutviklingen. M?let for sesongjustering er ? fjerne kalendereffekter og sesongvariasjoner, slik at det er lettere ? se endringene i ?konomiske tidsserier. Det blir utviklet metoder for sesongjustering tilpasset norske forhold, for eksempel korrigering for bevegelige helligdager.