115391
115391
forskning
2013-05-27T10:05:00.000Z
no

Forskningsfelt

Statistisk konfidensialitet

Forskningen innen feltet utvikler forst?else for hvordan opplysninger om enkeltenheter som inng?r i en statistikk kan bli kjent gjennom offentliggj?ring eller ved videreformidling av mikrodata. I arbeidet utvikles metoder for ? hindre dette.

Kontakt