115381
115381
forskning
2013-05-27T09:55:00.000Z
no

Forskningsfelt

Frafall og imputering

Teori og metoder for frafallsbehandling og imputering har som hovedm?l ? unng? frafall og ? ?ke representativitet i observerte data, ? redusere skjevhet og usikkerhet i estimering, samt ? bidra til smidig produksjon av statistikk og offentlig tilgjengelige databaser for forskere og politikere.

Kontakt