Forskningsomr?de

Statistiske metoder og standarder

Forskningen p? dette omr?det s?ker ? forbedre metoder og kvalitet i datainnsamling, produksjon og formidling av statistikk. M?let er ? gj?re statistikkene mer p?litelige. Forskning p? utvikling av generell statistisk teori med spesiell vekt p? utvalgsunders?kelser er en vedvarende aktivitet.

Forskningsfelt

Nyhetssaker om statistiske metoder og standarder

 • Mangel p? data gir usikre tall p? m?dred?delighet

  Frafall og imputering

  Publisert:

  Mangel p? data gir usikre tall p? m?dred?delighet. ? redusere m?dred?delighet er et av FNs tusen?rsm?l.

 • Ny generell statistisk teori om enhetsfeil i husholdning

  Teori og metoder for utvalgsunders?kelser

  Publisert:

  Den neste folketellingen kommer til ? v?re registerbasert i sin helhet i alle nordiske land. Husholdning er en sentral enhet i tellingen. I et nytt Discussion Paper legger Li Chun Zhang fram en generell statistisk teori om enhetsfeil i husholdning.