115369
115369
forskning
2013-05-27T09:22:00.000Z
no

Forskningsfelt

Utdannings?konomi

Forskningsfeltet analyserer betydningen av ?konomiske og sosiale faktorer bak og konsekvenser for utdanning og utdanningsresultater. Eksempler p? temaer innenfor feltet er effekter av ressursbruk i skolen p? elevresultater, intergenerasjonelle effekter av utdanning, sammenhengen mellom utdanning og ?konomisk vekst og effekten av utdanning p? l?nn.

Kontakt