115367
115367
forskning
2013-05-27T09:16:00.000Z
no

Forskningsfelt

Skatt

Forskning analyserer ulike former for beskatning, som direkte skatt p? personer og bedrifter og indirekte skatt p? varer og tjenester. Informasjon fra mikrodata benyttes til ? identifisere sammenhenger, mikrosimulerings- og generelle likevektsmodeller brukes til ? vise effekter av endringer. Analysene avdekker velferdsmessige f?lger av beskatning: skattenes fordelingsmessige betydning og effektivitetstap.

Kontakt