115127
115127
forskning
2013-05-24T15:37:00.000Z
no

Forskningsfelt

Kommunal ?konomi

Feltet analyserer kommunenes atferd. Sentralt st?r pengebruk og prioriteringer mellom ulike tjenesteytende sektorer og m?lgrupper. P? individniv? blir fordelingen av kommunale tjenester sett i sammenheng med fordelingen av inntekter og fattigdom. P? nasjonalt niv? fokuseres det p? utviklingen av den kommunale tjenesteytingen over tid, og konsekvenser for framtidig finansiering av kommunesektoren.

Kontakt