115124
115124
forskning
2013-05-24T15:33:00.000Z
no

Forskningsfelt

Arbeidsmarked

Forskningsfeltet Arbeidsmarked omfatter studier av en rekke problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedet, bedriftsadferd og offentlig politikk innenfor skatte-, st?nads- og utdanningssystemet. Analysene fokuserer blant annet p? betydningen av skattesystem, teknologi og institusjonelle forhold for tilpasningene til ulike akt?rer (arbeidstakere, bedrifter og bedriftseiere).

Kontakt