115368
115368
forskning
2013-05-27T09:20:00.000Z
no

Forskningsfelt

Sparing

Temaet sparing omhandler m?ten individer og husholdninger tilpasser seg for ? f? et mest mulig jevnt forbruk over livsl?pet n?r inntekten varierer. Forskningen p? dette feltet analyserer betydningen av offentlig politikk og finansmarkeder for samlet sparing. I tillegg s?ker den ? bedre forst?elsen av sparemotiv og faktorer bak ulik sparetilb?yelighet over livsl?pet.