115130
115130
forskning
2013-05-24T15:53:00.000Z
no

Forskningsfelt

Pensjoner

Forskningen innen feltet analyserer effektene fra demografisk utvikling og utforming av pensjonssystemet p? individuelle pensjonsytelser, inntektsfordeling og pensjonsutgifter. Atferdseffekter tas ogs? hensyn til. Analysene blir dels gjennomf?rt med en mikrosimuleringsmodell med utgangspunkt i data for individuelle livsl?p. Resultatene bygges ogs? inn i helhetlige analyser av norsk ?konomi og offentlige finanser.

Prosjekter

Publisert forskning