115370
115370
forskning
2013-05-27T09:28:00.000Z
no

Forskningsfelt

?konometriske metoder og mikro?konometri

Forsking p? dette feltet omfatter b?de teoretisk utvikling av ?konometriske metoder og anvendelse av disse metodene. Metodene brukes til ? formulere, estimere og teste empiriske relasjoner basert p? ?konomisk teori. Anvendelser basert p? mikrodata omfatter analyser av atferd til individer, husholdninger og bedrifter. Modellene brukes ogs? til politikkanalyser, herunder kontra-faktiske.

Kontakt