115125
115125
forskning
2013-05-24T15:34:00.000Z
no

Forskningsfelt

Virksomhetsatferd

Denne forskningen gir ?kt kunnskap om virksomheters atferd, prim?rt gjennom ?konometriske analyser av mikrodata. Aktuelle problemstillinger er hvor effektive offentlige tiltak er til for ? stimulere foretakenes FoU-investeringer, og hvilke virkninger ulik utforming av foretaks- og kapitalbeskatningen har p? virksomhetenes realinvesteringer.

Prosjekter

  • Effekter av offentlig subsidiert, n?ringsrettet forskning

    Form?let med dette prosjektet er ? f? bedre kunnskap om effektene av offentlig finansiert, n?ringsrettet forskning. Ved ? kombinere data mikrodata for bedrifter og foretak med data fra prosjektdatabasene til Norges forskningsr?d, som gir en rik beskrivelse av prosjekter, herunder ekspertvurderinger som ligger til grunn for beslutninger om tildeling av st?tte.

Kontakt