115124
115124
forskning
2013-05-24T15:33:00.000Z
no

Forskningsfelt

Arbeidsmarked

Feltet omfatter studier av tilbud av og ettersp?rselen etter arbeidskraft, og hvordan disse p?virker utfall som l?nn, sysselsetting og arbeidsledighet. Analysene fokuserer blant annet p? betydningen av skattesystem, teknologi og institusjonelle forhold. Siden arbeidsmarkedet er sentralt for ?konomiens virkem?te, og er viktig for de fleste menneskers ?konomi og levek?r, har feltet klare overlapp med andre felt.

Prosjekter

Publisert forskning

Kontakt