Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

115121
115121
forskning
2013-05-24T15:29:00.000Z
no

Forskningsfelt

Tidsserie?konometri

?konometri kombinerer ?konomisk teori med statistikk for ? analysere og teste ?konomiske sammenhenger. Innenfor tidsserie?konometri tas det direkte hensyn til tidsdimensjonen, slik at det kan skilles mellom kortsiktige og langsiktige sammenhenger mellom ?konomiske variable. Tidsserie?konometri kan for eksempel benyttes til ? analysere hvordan privat konsum p?virkes av inntekt, formue og renter p? kort og lang sikt.

Prosjekter

 • Ettersp?rselen etter ny teknologi

  I dette prosjektet studeres ?rsakene til den teknologiske utviklingen, og teknologiens virkning p? ?konomisk vekst og sysselsetting.

 • MODAG og KVARTS

  MODAG og KVARTS er makro?konometriske modeller for norsk ?konomi og benyttes til framskrivninger og politikkanalyser p? kort og mellomlang sikt. B?de MODAG og KVARTS er utviklet i Statistisk sentralbyr? og er et resultat av mange ?rs forskningsinnsats. Utviklingen av modellene er et l?pende forskningsprosjekt og finansieres i hovedsak av Statistisk sentralbyr?, Finansdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 • Modellering av valutamarkedene

  Den norske pengepolitikken ble lagt om fra kronekursstyring til inflasjonsstyring i mars 2001. Erfaringene s? langt er at renteendringer har hatt en annen betydning for kronekursen enn da vi hadde et kronekursm?l.

 • Modellering og framskrivning av tilbud og ettersp?rsel etter arbeidskraft etter utdanning

  M?lsetningen i dette prosjektet er ? framskrive tilbudet og ettersp?rselen etter ulike typer utdanningsretninger og -niv?er. Dette gj?res ved ? kombinere den makro?konometriske modellen MODAG med arbeidstilbudsmodellen MOSART.

 • Sammenhengen mellom real?konomien og finansmarkedene

  Endringer i finansielle st?rrelser som eiendomspriser, aksje- og valutakurser kan ha konsekvenser for real?konomien og arbeidsmarkedet.

Publisert forskning

Kontakt