115120
115120
forskning
2013-05-24T15:28:00.000Z
no

Forskningsfelt

Regional ?konomi

Forskningen p? dette feltet omfatter analyser av regional arbeidsmarkedsmobilitet og ?konomisk og demografisk utvikling i norske regioner. Forskningen omfatter ogs? internasjonale sammenlikninger. En regional?konomisk modell brukes. Regionale f?lger av makro?konomisk utvikling for produksjon, investeringer, sysselsetting, arbeidsstyrke, arbeidsledighet, flytting og befolkningsutvikling blir analysert.

Kontakt