115123
115123
forskning
2013-05-24T15:31:00.000Z
no

Forskningsfelt

?konomisk vekst

Forskningen p? dette feltet analyserer hvilke faktorer som er drivkrefter bak den ?konomiske veksten, og hvordan politikktiltak kan utformes for ? p?virke produktivitet, teknologisk endring og dermed ?konomisk vekst. Forskningen kombinerer ?konomisk teori, ?konometriske metoder og mer generelle modellanalyser. Mer spesielt analyseres forskning og utvikling, utdanning, og teknologisk utvikling og milj?.

Kontakt