115119
115119
forskning
2013-05-24T15:26:00.000Z
no

Forskningsfelt

Offentlige finanser p? lang sikt

Forskningen innen dette feltet analyserer virkninger p? makro?konomi og offentlige inntekter og utgifter av endringer i demografi, skattesystemet, pensjonssystemet og andre deler av det offentlige velferdssystemet. Virkningsanalysene gj?r utstrakt bruk av empiriske beregningsmodeller.

Kontakt