115103
115103
forskning
2013-05-24T15:20:00.000Z
no

Forskningsfelt

Generelle likevektsmodeller

Likevektsmodellene brukes til langsiktige fremskrivninger og politikkanalyser. Modellene gj?r det mulig ? beregne makro?konomisk utvikling under ulike scenarier for klima og milj?politikk, skatteregler, pensjon og velferdssystemer eller n?rings- og handelstiltak. Modellene kan ogs? brukes til ? analysere detaljerte effekter p? n?ringsstruktur, det offentliges finansieringsbehov eller skadeutslipp.

Kontakt