299190
299190
forskning
2017-03-13T15:02:00.000Z
no

Forskning i 北京比赛pk10开奖结果

Forskningen i 北京比赛pk10开奖结果 skal bidra til ny kunnskap om ?konomisk atferd og ?konomiske virkninger av blant annet politiske tiltak. Kunnskapen skal bidra til forskersamfunnet, til en kvalitativt bedre statistikk, og den skal gi analyseverkt?y og resultater til bruk for offentlige organer og allmennheten.

Kontakt