Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

115099
115099
forskning
2013-05-24T15:14:00.000Z
no

Forskningsfelt

Kraftmarkeder

Forskningen omfatter analyser av kraftmarkedene p? norsk, nordisk, europeisk og globalt niv?. Aktuelle tema er virkninger av avgifter, subsidier og gr?nne sertifikater. Det forskes ogs? p? karbonfangst og -lagring (CCS) og markedsmakt i regionale kraftmarkeder. Store simuleringsmodeller er viktige verkt?y for dette forskningsfeltet.

Prosjekter

  • Multiple virkemidler

    Standard ?konomisk teori gir klare anbefalinger med hensyn til hvilke virkemidler man skal bruke for ? korrigere for markedssvikt overfor energimarkeder og milj?problemer. Samtidig er det mange andre hensyn som spiller inn i praktisk politikk, for eksempel n?ringshensyn, distriktshensyn, fordelingshensyn og hensyn til offentlige finanser. Kryssende hensyn og uoversiktlige virkninger bidrar til ? svekke instrumentene.

Publisert forskning

Kontakt