115097
115097
forskning
2013-05-24T15:11:00.000Z
no

Forskningsfelt

Husholdningers energiforbruk

Forskningen s?ker ? beskrive hvordan ulike forhold som energipriser, inntekt, bolig- og husholdningskarakteristika, beholdningen av oppvarmingsutstyr og husholdningsapparater, p?virker husholdningenes forbruk av energi. Analysene sikter mot en bedre forst?else av den historiske utviklingen i energiforbruket, vise fremskrivninger gitt dagens politik, samt evaluere effekten av ulike energipolitiske tiltak.

Prosjekter

Publisert forskning

Kontakt