290708
290708
forskning
2017-01-11T11:27:00.000Z
no

Prosjekt

Utsiktene for aktiviteten p? sokkelen og virkningene p? norsk ?konomi

本文地址:http://www.jsuj.com.cn/forskning/energi-og-miljookonomi/energi-og-miljopolitikk/utsiktene-for-aktiviteten-pa-sokkelen-og-virkningene-pa-norsk-okonomi
文章摘要:Utsiktene for aktiviteten p? sokkelen og virkningene p? norsk ?konomi ,志美行厉格洛弗班级管理,掩耳盗钟垫铁赶到。

PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske ?konomien p? lang og mellomlang sikt. F?rste fase av prosjektet studerer betydningsfulle enkeltfaktorer, slik som verdensmarkedspriser p? petroleum, riggrater og l?nnsutviklingen i den norske petroleumssektoren. I den andre fasen av prosjektet studerer vi petroleumssektorens rolle for norsk ?konomi som helhet ved hjelp av makro?konomiske modeller for Norge. Problemstillingene omhandler f?rst og fremst i hvor stor grad norsk ?konomi avhenger av petroleumsvirksomheten og hvordan den ?konomiske utviklingen p? lang og mellomlang sikt p?virkes av en nedfasing av virksomheten p? sokkelen.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Taran F?hn
Prosjektdeltakere

Kristine Grimsrud – Leader Work Package 1– 北京比赛pk10开奖结果

Terje Skjerpen – Leader Work Package 2– 北京比赛pk10开奖结果

Ole R?geberg – Leader Work Package 3– Frischsenteret

Lars Lindholt – Leader Work Package 4– 北京比赛pk10开奖结果

Mads Greaker – Leader Work Package 5 – 北京比赛pk10开奖结果

Bernt Bratsberg – Frischsenteret

Knut Einar Rosendahl – 北京比赛pk10开奖结果

Brita Bye – 北京比赛pk10开奖结果

Rolf Golombek – Frischsenteret

Finn Roar Aune – 北京比赛pk10开奖结果

Halvor B Storr?sten – 北京比赛pk10开奖结果

Torbj?rn Eika – 北京比赛pk10开奖结果

Joakim Blix Prestmo – 北京比赛pk10开奖结果 sluttet

Christoph B?hringer – University of Oldenburg

?

Samarbeidspartnere
Oppdragsgiver

Norges forskningsr?d (NFR) - PETROSAM2

Prosjektperiode
2014-2018
Prosjektstatus
P?g?r
Forskningsfelt

Om prosjektet

PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske ?konomien p? lang og mellomlang sikt. F?rste fase av prosjektet studerer betydningsfulle enkeltfaktorer, slik som verdensmarkedspriser p? petroleum, riggrater og l?nnsutviklingen i den norske petroleumssektoren. Vi unders?ker ogs? hvordan norske politiske rammebetingelser spiller inn p? aktiviteten p? kontinentalsokkelen. I denne fasen kombinerer vi tilbakeskuende analyser basert p? ?konometri og fremadskuende globale energimodellstudier for ? besvare problemstillingene. I modellstudiene skiller vi ut de arktiske omr?dene og vier spesiell oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i norsk og russisk Arktis.?

I den andre fasen av prosjektet studerer vi petroleumssektorens rolle for norsk ?konomi som helhet ved hjelp av makro?konomiske modeller for Norge. Her trekker vi p? innsikten fra f?rste fase. Problemstillingene omhandler f?rst og fremst i hvor stor grad norsk ?konomi avhenger av petroleumsvirksomheten og hvordan den ?konomiske utviklingen p? lang og mellomlang sikt p?virkes av en nedfasing av virksomheten p? sokkelen. Vi unders?ker i hvilken grad humankapitalen, forskningsvirksomheten og nytenkningen knyttet til petroleumssektoren vil kunne komme andre n?ringer til nytte. Dette vil blant annet avhenge av hvordan arbeidskraften flytter seg over landegrenser og mellom norske n?ringer, hvordan norske innovasjonsarenaer samspiller og hvordan kunnskap og produktivitetsvekst spres over landegrensene gjennom globale handelsrelasjoner og nettverk.

Aktiviteter

7. juni 2017:?Faglig seminar i N?rings- og fiskeridepartementet ved Rolf Golombek og Mads Greaker:??Innovasjons- og teknologipolitikk for ? fremme omstilling??

22. mai 2017:?Halvdagsseminar ?Olje og omstilling?. Tre inviterte presentasjoner som belyste ulike sider ved norsk oljesektor og ?konomiens omstillingsevne: Taran Thune/Erlend Simensen, TIK: ?Innovasjon i oljebransjen - leverand?rindustriens rolle?; ?dne Cappelen, 北京比赛pk10开奖结果: ?Migrasjon og hollandsk syke?, Drago Bergholt, Norges Bank: ?Virkninger av oljeprisfall p? norsk ?konomi?

22. mai 2017: PROSPECTS workshop med presentasjoner og diskusjoner av de avsluttende prosjektene: Ole R?geberg: ?Migrant labour in the Norwegian petroleum sector and skillspillovers from the Norwegian petroleum sector?, Taran F?hn: ?Human-capital channeled spillovers from a declining petroleum industry?, Lars Lindholt: ?Tax policies and the NCS?, Brita Bye: ?Dutch disease and the petroleum fund?, Mads Greaker: ?Spillovers from petroleum R&D – a prophylaxis against Dutch disease????

4. april 2017: Halvdagsseminar p? Stortinget ?Paris-avtalen og norsk petroleumspolitikk? for akt?rer fra Storting,?forskning, sivilsamfunn og industri. Innlegg ved Knut Einar Rosendahl, NMBU/北京比赛pk10开奖结果/CREE: Globale effekter av norsk olje og gass, kommentar ved Hildegunn T. Blindheim, direkt?r klima og milj?, Norsk Olje og Gass og Silje Ask Lundberg, leder, Naturvernforbundet.

31. mars 2017:?Faglig seminar i Olje og energidepartementet ved Brita Bye, Rolf Golombek og Mads Greaker:??Relevante markedssvikter som kan v?re med ? forsvare bruk av statlige virkemidler for ? fremme innovasjon i energiteknologi?

9. mars 2017: CREE-seminar, Statistisk sentralbyr?, Oslo: Mads Greaker, moderator for the roundtable discussion on “How to spur green growth in Norway” (panelists: Camilla Moe - Statkraft, Daniel Spiro - Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Ane Torvanger Brunvoll - Norwegian Research Council, Michael Hoel - University of Oslo, Jan Br?ten - Statnett, Sjak Smulders - Tilburg University).

8. mars 2017: Universitetet i Oslo: "The Outreach workshop of the second meeting of the Implications of Paris Research and Workshop Project". Form?let med dialogsamlingen er ? f? en diskusjon mellom inviterte beslutningstakere, n?ringsliv, organisasjoner og forskere om hvordan ulike sektorer p?virkes og forholder seg til den globale klimaavtalen fra Paris-forhandlingene i desember 2015. Norsk olje- og gassproduksjon er blant sektorene som vil diskuteres. Workshopen skal identifisere hva som blir viktige forskningssp?rsm?l i ?rene fremover. Dr?ftingene vil oppsummeres av Per Sandberg fra Statoil, Audun Rosland fra Milj?direktoratet og Taran F?hn fra Statistisk sentralbyr?, prosjektleder for PROSPECTS.?Dialogsamlingen er ledd i det globale forsknings- og dialogprosjektet ?Implications of Paris?, som best?r av tre forskerkonferanser med tilh?rende dialogsamlinger, som arrangeres i henholdsvis USA (University of Maryland v?ren 2016), Trondheim (NTNU 6. mars 2017) og i Japan (h?st 2017).?

7. mars 2017: Technoport 2017 – open Statoil Conference, Trondheim. Subject: Rolf Golombek, participant in the expert panel discussing “Energy transition to-low-emission petroleum and green technologies”

5. desember 2016: ?EU Joint Research Centre Modelling Workshop on The role of human capital and innovation in territorial impact assessment , ?Ispra, Italia.??Subject: ?Bye, B.: Innovative and absorptive capacity effects of human capital in a small open economy

26. november 2016: Transportation workshop at Statoil, Stavanger. Subject: Grimsrud, K.M.: “PETRO2 oil market model at Statistics Norway—consequences for the oil market of improved efficiency in the transport sector”.

27. oktober 2016: Petrosam2-seminar, RCN Lysaker. Subject:? Eika, T.: Labour mobility across borders, the petroleum sector and the economy as a?whole.

7. oktober 2016: ?CREE Research Seminar, 北京比赛pk10开奖结果. Subject:?Grimsrud, K.M.: Petro 2 Global oil market model.

19.-22. juni 2016: 39th IAEE International Conference NHH, Bergen. Subject: Lindholt, L.: “Phasing out coal for global electricity production – effects on Arctic gas deliveries”.

19.-22. juni 2016: 39th IAEE International Conference NHH, Bergen.Subject: Skjerpen, T: Modelling and forecasting rig rates on the Norwegian Continental Shelf.

4. januar 2016: NTNU Trondheim. Subject: Skjerpen, T: Modelling and forecasting rig rates on the Norwegian Continental Shelf.

27. oktober 2015: Seminar 北京比赛pk10开奖结果. Subject: Bratsberg, B.: "Migrant labor in the Norwegian Petroleum Sector.

26. oktober 2015: NTNU Trondheim PETROSAM2’s Annual Conference. Subject:? Prestmo, J.: Employment and labour in the oil and gas sectors.

Mai 2015: Seminar University of Milan. Subject:? Bratsberg, B.: "Migrant labor in the Norwegian Petroleum Sector.

Mai 2015: Seminar The Frisch Centre. Subject:? Bratsberg, B.: "The foreign workers in the Norwegian oil sector ".

Mai 2015: Seminar 北京比赛pk10开奖结果. Subject:? Skjerpen:, T.?"CO2-emissions related to Norwegian oil and gas production ".

Mai 2015: Seminar 北京比赛pk10开奖结果. Subject: Grimsrud , K. M. og?Lindholt, L.: 北京比赛pk10开奖结果’s models for the petroleum markets.

April 2015: Meeting with the Programme Committee in Research Council of Norway. Subject:? Grimsrud. K.: Low-Carbon Policies and the oilmarket; R?geberg, O: The labour in the petroleum sector

November 2014: Norwegian-Russian Research Conference PETROSAM2 AND NORRUSS. Subject:? Prestmo, J: Labour Migration and Dutch Disease; Results From a Large Scale Macro Model.

Oktober 2014: Kick-off workshop of the PROSPECTS project 北京比赛pk10开奖结果.

September 2014: Meeting with the Programme Committee in Research Council of Norway. Subject: Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and Implications for the Norwegian Economy as a Whole.

Januar 2014: Kick-off meeting in Research Council of Norway for the new projects in PETROSAM2.

Publiseringer?

Aune, F.R., B?eng, A.C., Kverndokk, S., Lindholt, L., & Rosendahl, K.E. (2017).?Fuel Efficiency Improvements: Feedback Mechanisms and Distributional Effects in the Oil Market.?Environmental and Resource Economics (2017). doi:10.1007/s10640-017-0134-7

Cappelen, ?., & Eika, T. (2017).?Immigration and the Dutch disease; a counterfactual analysis of the Norwegian resource boom 2004-2013. (Discussion Papers 860). Statistics Norway, Research Department.

Lindholt, L., & Glomsr?d, S. (2017). Phasing out coal and phasing in renewables - good or bad news for arctic gas producers? (Discussion Papers 856). Statistics Norway, Research Department.

Aune, F. R., Grimsrud, K.,?Lindholt, L., Rosendahl, K. E.?& ?Storr?sten, H.B. (2016). Oil consumption subsidy removal in OPEC and other non-OECD countries: Oil market impacts and welfare effects.?(Discussion Papers 846).?Statistics Norway, Research Department.

Skjerpen, T.,?Storr?sten,?H.B., Rosendahl, K.E. &?Osmundsen, P. (2015). Modelling and forecasting rig rates on the Norwegian Continental Shelf.?(Discussion Papers 832).?Statistics Norway, Research Department.

Gavenas, E., Rosendahl, K. E., & Skjerpen, T (2015). CO2-emissions from Norwegian oil and gas extraction. Energy, 90, Part 2, 1956-1966.?

Aune, F. R., ,B?eng, A. C., Kverndokk, S.,?Lindholt, L. & Rosendahl, K. E. (2015). Fuel efficiency improvements - feedback mechanisms and distributional effects in the oil market, CREE Working Paper 11/2015.

Gavenas, E., Rosendahl , K. E. & Skjerpen, T. (2015). CO2-emissions from Norwegian oil and gas extraction.?(Discussion Papers 806). Statistics Norway, Research Department.??

Cappelen, ?., Eika, T. & Prestmo, J. B. (2015). Oljeprisfallet gir ingen krise. Samfunns?konomen nr. 2/2015.

Osmundsen, P., Rosendahl, K. E. & Skjerpen, T. (2015). Understanding rig rate formation in the Gulf of Mexico.?Energy Economics,?49, 430-439

Gavenas, E. & Rosendal, K. E. (2014). Hva p?virker CO2-utslippene p? norsk sokkel? Samfunns?konomen nr 8/2014.

Annen formidling?

31. mars 2017: Faglig seminar i Olje og energidepartementet. Subject: Brita Bye, Rolf Golombek og Mads Greaker:?Relevante markedssvikter som kan v?re med ? forsvare bruk av statlige virkemidler for ? fremme utvikling av energi- og klimateknologi (innovasjon).

10. mars 2017: Intervju med bla Torbj?rn Eika i ?47.000 jobber forsvant med oljenedturen. Men ledigheten ?kte bare med 15.000?, Aftenposten.no

Intervju i Morgenbladet 10. oktober 2016. Tema: Rosendahl, K. E.: Et stykke bak Saudi-Arabia.

Intervju p? Brennpunkt 4. oktober 2016. Tema: Rosendahl, K .E.: Utslipp fra norsk sokkel.

Oppslag i Stavanger Aftenblad, Dagens N?ringsliv, Nationen, Adressa m.m. mai 2016. Tema: Ringvirkninger av petroleumsn?ringen.

Intervju i Dagens N?ringsliv 28. desember 2015. Tema: T. Skjerpen: ?pning kan stanse riggraset.

Presentasjon for Goldman Sachs International - 北京比赛pk10开奖结果. 7. desember 2015. Tema: Eika, T.: "How dependent is the Norwegian economy of the Activity in the petroleum sector?''.

M?te med Rystad Energi - 北京比赛pk10开奖结果. 6. oktober 2015. Tema: Grimsrud m.fl.: Presentasjon av 北京比赛pk10开奖结果s og Res. petroleumsrelaterte modeller og modellanalyser.

Forelesning for studenter ved Universitetet p? ?s. aug. 15. Tema: Eika, T.: Prognoser for utviklingen i Norsk ?konomi fram til 2018. - F?rer lav oljepris til krise i norsk ?konomi?

Rystad Energi - Faglig m?te mai 2015. Tema: Presentasjon og diskusjon av Rystads modeller.

Forelesning for studenter ved Universitetet i Bergen i april 2015. Tema: Eika, T.: "?konomisk utsyn, konjunkturutsiktene og virkninger av lavere oljepris".

M?te med Autonomy Capital (hedge-fund) i januar 2015. Tema: T. Eika:?Reduced oil price and the?)Norwegian Economy for Autonomy Capital ?(Jane Edwards).

Forvaltningsdelegasjon fra Zimbabwe, Oktober 2014. Tema: T. Eika:?Norway’s petroleum resources: Past and future effects on the Norwegian economy.

M?te med Nektar Asset Mangement, Oktober 2014. Tema: T. Eika: Norsk ?konomi og olje.

Faglig m?te ved Center for Monetary Economics, juni 2014. Tema: T. Eika:??Effektene p? norsk ?konomi av et kraftig fall i oljeinvesteringene som svekker husholdningenes tro p? fremtiden – arrangert og kommentert?

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), januar 2014. Tema: T. Eika: Norsk ?konomi, petroleumsvirksomheten og ?vrige konkurranseutsatte n?ringer - Problemfritt p? 1. klasse?

Olje- og energidepartementet, januar 2014. Tema: Cappelen, F?hn, Lindholt: ?Petroleum Prospects- prosjektet?

?

?

?

Kontakt