Navn Stilling Telefon Epost Forskningsomr?de Forskningsfelt

A

Aaberge, Rolf Forsker 48999121 Rolf.Aaberge@ssb.no Mikro?konomi
 • Inntektsfordeling
 • Kommunal ?konomi
 • Skatt
 • ?konomisk historie
Aasness, J?rgen Forsker 40902461 Jorgen.Aasness@ssb.no Offentlig ?konomi
  Andersen, Syn?ve Nygaard Forsker 21094392 Synove.Andersen@ssb.no Demografi og levek?r
  • Levek?r og sosial deltaking
  • Fruktbarhet og familiedemografi
  Andreassen, Leif Forsker II 21094847 Leif.Andreassen@ssb.no Mikro?konomi
   Andresen, Martin Eckhoff Forsker II 40239166 martin.andresen@ssb.no Offentlig ?konomi
    Aslaksen, Iulie Forsker I 21094581 Iulie.Aslaksen@ssb.no Energi- og milj??konomi
    • B?rekraftig utvikling
    • Klimapolitikk og ?konomi
    Aune, Finn Roar Seniorr?dgiver 21094441 finn.roar.aune@ssb.no Energi- og milj??konomi
    • Energi- og milj?politikk
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og ?konomi
    • Kraftmarkeder
    • Olje- og gassmarkeder

    B

    Barstad, Anders Forsker II 21094619 Anders.Barstad@ssb.no Demografi og levek?r
    • Levek?r og sosial deltaking
    Bensnes, Simon S?bstad Forsker II 41927081 Simon.Bensnes@ssb.no Offentlig ?konomi
     Berg, Oddmund F?rstekonsulent 41638170 Oddmund.Berg@ssb.no Makro?konomi
      Bergsvik, Janna F?rstekonsulent 40902497 janna.bergsvik@ssb.no Demografi og levek?r
      • Fruktbarhet og familiedemografi
      Bjertn?s, Geir H. M. Forsker I 40902511 geir.h.bjertnas@ssb.no Makro?konomi
      • Generelle likevektsmodeller
      • Klimapolitikk og ?konomi
      • Kraftmarkeder
      • Skatt
      Brasch, Thomas von Forsker 21094270 thomas.vonbrasch@ssb.no Makro?konomi
      • Konjunkturanalyser og prognoser
      • Makro?konometrisk modellering
      • Makro?konomiske analyser
      • Tidsserie?konometri
      • ?konomisk vekst
      Bye, Brita Forskningsdirekt?r (fung.) 99621755 brita.bye@ssb.no
      • Energi- og milj?politikk
      • Generelle likevektsmodeller
      • Klimapolitikk og ?konomi
      • Offentlige finanser p? lang sikt
      • Teknologi, innovasjon og vekst
      • ?konomisk vekst
      B?, Erlend Eide Forsker II 21094599 Erlend.Bo@ssb.no Offentlig ?konomi
      • Skatt

      C

      Cappelen, ?dne Forsker 48882950 Adne.Cappelen@ssb.no Makro?konomi
      • Konjunkturanalyser og prognoser
      • Makro?konometrisk modellering
      • Makro?konomiske analyser
      • Tidsserie?konometri

      D

      Dalen, Hanne Marit Forskerrekrutt 21094842 HanneMarit.Dalen@ssb.no Energi- og milj??konomi
      • Energi- og milj?politikk
      • Husholdningers energiforbruk
      • Kraftmarkeder
      Dapi, Bjorn Forsker 97484863 Bjorn.Dapi@ssb.no Makro?konomi
       Dommermuth, Lars Forsker I 40902519 Lars.Dommermuth@ssb.no Demografi og levek?r
       • Fruktbarhet og familiedemografi
       • Levek?r og sosial deltaking
       Drange, Nina Forsker 21094833 Nina.Drange@ssb.no Offentlig ?konomi
       • Arbeidsmarked
       • Utdannings?konomi

       E

       Eika, Lasse Forsker II 99359714 lasse.eika@ssb.no Mikro?konomi
       • Income distribution
       • Arbeidsmarked

       F

       Fagereng, Andreas Forskningsleder 21094700 andreas.fagereng@ssb.no Makro?konomi
       • Sparing
       • Arbeidsmarked
       Fredriksen, Dennis Seniorr?dgiver 21094846 Dennis.Fredriksen@ssb.no Offentlig ?konomi
       • Pensjoner
       Fredriksen, presse, Kristin 97725927 Kristin.Fredriksen@ssb.no
        F?hn, Taran Forskningsleder 95867999 taran.faehn@ssb.no Energi- og milj??konomi
        • Energi- og milj?politikk
        • Generelle likevektsmodeller
        • Klimapolitikk og ?konomi
        • Teknologi, innovasjon og vekst
        • ?konomisk vekst

        G

        Gjefsen, Hege Marie Forsker 21094736 Hege.Gjefsen@ssb.no Offentlig ?konomi
        • Arbeidsmarked
        • Utdannings?konomi
        Grimsrud, Kristine M. Forsker 91545593 Kristine.Grimsrud@ssb.no Energi- og milj??konomi
        • Energi- og milj?politikk
        • Olje- og gassmarkeder
        • B?rekraftig utvikling
        Gunnes, Trude Forsker 40902462 Trude.Gunnes@ssb.no Offentlig ?konomi
        • Utdannings?konomi

        H

        Hagem, Cathrine Forsker 0 21094313 Cathrine.Hagem@ssb.no Energi- og milj??konomi
        • Energi- og milj?politikk
        • Klimapolitikk og ?konomi
        Halvorsen, Bente Forsker 0 21094910 Bente.Halvorsen@ssb.no Energi- og milj??konomi
        • Energi- og milj?politikk
        • Husholdningers energiforbruk
        • Inntektsfordeling
        • Konsumentatferd
        • Kraftmarkeder
        Halvorsen, Elin Forsker 21094809 elin.halvorsen@ssb.no Makro?konomi
        • Inntektsfordeling
        • Skatt
        • Sparing
        • Pensjoner
        Hammersland, Roger Forsker II 40902477 Roger.Hammersland@ssb.no Makro?konomi
        • Generelle likevektsmodeller
        • Makro?konometrisk modellering
        • Makro?konomiske analyser
        • Tidsserie?konometri
        • Konjunkturanalyser og prognoser
        Hansen, Mona Irene F?rstekonsulent 45221003 mona.irene.hansen@ssb.no Energi- og milj??konomi
         Heide, Kim Massey Forsker 40905520 kim.massey.heide@ssb.no Offentlig ?konomi
          Holm, Martin Blomhoff Forsker 46410134 Martin.Holm@ssb.no Makro?konomi
           Holm?y, Erling Forsker 21094580 Erling.Holmoy@ssb.no Makro?konomi
           • Generelle likevektsmodeller
           • Makro?konometrisk modellering
           • Makro?konomiske analyser
           • Offentlige finanser p? lang sikt
           • Pensjoner
           • Skatt
           • ?konomisk vekst
           Holtsmark, Bjart Forsker 0 98836198 Bjart.Holtsmark@ssb.no Offentlig ?konomi
           • Klimapolitikk og ?konomi
           • Pensjoner
           Huitfeldt, Ingrid Forsker 98455290 Ingrid.Huitfeldt@ssb.no Offentlig ?konomi
            Hungnes, H?vard Forsker II 21094818 Havard.Hungnes@ssb.no Makro?konomi
            • Konjunkturanalyser og prognoser
            • Makro?konometrisk modellering
            • Tidsserie?konometri

            J

            Jansen, Eilev S Forsker 0 21094907 Eilev.Jansen@ssb.no Makro?konomi
            • Makro?konometrisk modellering
            • Makro?konomiske analyser
            • Tidsserie?konometri
            Jia, Zhiyang Forsker II 21094862 Zhiyang.Jia@ssb.no Offentlig ?konomi
            • Arbeidsmarked
            Johed, Rosanna Nancy Isabellea F?rstekonsulent 97875123 Rosanna.Johed@ssb.no Demografi og levek?r

             K

             Kirkeb?en, Lars Johannessen Forsker 21094213 lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no Offentlig ?konomi
             • Utdannings?konomi
             Kolsrud, Dag Forsker II 21094424 Dag.Kolsrud@ssb.no Makro?konomi
             • Makro?konomiske analyser
             Kornstad, Tom Forsker I 21094827 Tom.Kornstad@ssb.no Mikro?konomi
             • Arbeidsmarked
             • Pensjoner
             • Skatt

             L

             Lang?rgen, Audun Forsker I 21094997 Audun.Langorgen@ssb.no Mikro?konomi
             • Inntektsfordeling
             • Kommunal ?konomi
             Larsen, Bodil Merethe Forsker I 21094937 bodil.merethe.larsen@ssb.no Energi- og milj??konomi
             • Energi- og milj?politikk
             • Husholdningers energiforbruk
             • Konsumentatferd
             Leknes, Stefan Forsker 21094703 stefan.leknes@ssb.no Offentlig ?konomi
             • Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet
             • Regional ?konomi
             • ?konomisk historie
             • Arbeidsmarked
             Lian, B?rd Seniorr?dgiver 21094621 Bard.Lian@ssb.no Offentlig ?konomi
             • Inntektsfordeling
             • Konsumentatferd
             • Skatt
             Lindholt, Lars Forsker I 21094811 lars.lindholt@ssb.no Energi- og milj??konomi
             • Olje- og gassmarkeder
             • Klimapolitikk og ?konomi
             L?kken, Sturla A. Forsker 97149517 Sturla.Lokken@ssb.no Offentlig ?konomi
             • Utdannings?konomi
             • Fruktbarhet og familiedemografi
             • Labour market

             M

             Modalsli, J?rgen Heib? Forskningsleder 41270978 Jorgen.Modalsli@ssb.no Mikro?konomi
             • Inntektsfordeling
             • ?konomisk vekst
             • ?konomisk historie
             Mogstad, Magne Forsker 0 40902495 Magne.Mogstad@ssb.no Mikro?konomi
             • Arbeidsmarked
             • Inntektsfordeling

             N

             Nesbakken, Runa Forsker I 21094952 Runa.Nesbakken@ssb.no Offentlig ?konomi
             • Inntektsfordeling
             • Skatt
             Nyg?rd, Odd Erik Forsker 21094961 odd.erik.nygard@ssb.no Offentlig ?konomi
             • Inntektsfordeling
             • Konsumentatferd
             • Skatt

             O

             Ouren, J?rgen Seniorr?dgiver 21094805 Joergen.Ouren@ssb.no Makro?konomi
             • Makro?konometrisk modellering
             • Statistisk konfidensialitet

             R

             Raknerud, Arvid Forsker 0 47397633 rak@ssb.no Mikro?konomi
              Rybalka, Marina Forsker 21094438 Marina.Rybalka@ssb.no Mikro?konomi
              • Teknologi, innovasjon og vekst
              • ?konomisk vekst
              • Virksomhetsatferd
              • Arbeidsmarked
              R?nning, Marte Forskningsleder 92238664 Marte.Ronning@ssb.no Offentlig ?konomi
              • Utdannings?konomi

              S

              Segiet, Katarzyna Zuzanna F?rstekonsulent Katarzyna.Segiet@ssb.no Mikro?konomi
               Skjerpen, Terje Forsker 0 21094813 Terje.Skjerpen@ssb.no Mikro?konomi
               • Arbeidsmarked
               • Virksomhetsatferd
               • Konsumentatferd
               • Tidsserie?konometri
               Solbakken, Edda Torsdatter F?rstekonsulent 40902498 ets@ssb.no Mikro?konomi
               • Inntektsfordeling
               • ?konomisk vekst
               • ?konomisk historie
               Sparrman, Victoria Forsker 21094817 Victoria.Sparrman@ssb.no Macroeconomics
               • Arbeidsmarked
               • Makro?konometrisk modellering
               • Makro?konomiske analyser
               • Tidsserie?konometri
               Stamb?l, Lasse Sigbj?rn Forsker I 21094505 lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no Demografi og levek?r
               • Arbeidsmarked
               • Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet
               • Konjunkturanalyser og prognoser
               • Makro?konometrisk modellering
               • Makro?konomiske analyser
               • Regional ?konomi
               Storr?sten, Halvor Briseid Forsker I 21094209 halvor.storrosten@ssb.no Energi- og milj??konomi
               • Energi- og milj?politikk
               • Klimapolitikk og ?konomi
               Str?m, Birger Seniorr?dgiver 21094855 Birger.Strom@ssb.no Makro?konomi
               • Generelle likevektsmodeller
               • Klimapolitikk og ?konomi
               • Makro?konometrisk modellering
               • Makro?konomiske analyser
               • Offentlige finanser p? lang sikt
               • ?konomisk vekst
               St?len, Nils Martin Forsker 21094825 nils.martin.stolen@ssb.no Offentlig ?konomi
               • Arbeidsmarked
               • Offentlige finanser p? lang sikt
               • Pensjoner
               Syse, Astri Seniorforsker 47032304 Astri.Syse@ssb.no Demografi og levek?r
               • Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet
               • Fruktbarhet og familiedemografi

               T

               Telle, Kjetil Forsker 21094982 Kjetil.Telle@ssb.no Demografi og levek?r
               • Arbeidsmarked
               Thoresen, Thor Olav Forsker 0 21094819 thor.olav.thoresen@ssb.no Offentlig ?konomi
               • Arbeidsmarked
               • Virksomhetsatferd
               • Inntektsfordeling
               • Konsumentatferd
               • Skatt
               • Sparing
               T?nnessen, Marianne Forsker 21094321 Marianne.Tonnessen@ssb.no Demografi og levek?r
               • Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet

               V

               Vatt?, Trine Engh Forsker II 40902456 Trine.Vatto@ssb.no Offentlig ?konomi
               • Arbeidsmarked
               • Skatt
               • Konsumentatferd
               Vestad, Ola Lotherington Forsker 40902502 Ola.Vestad@ssb.no Mikro?konomi
               • Pensjoner
               • Arbeidsmarked
               Vigran, ?sne Seniorr?dgiver 40902388 Asne.Vigran@ssb.no

                W

                Wennemo, Tom Seniorr?dgiver 21094874 Tom.Wennemo@ssb.no Mikro?konomi
                • Inntektsfordeling
                Wiik, Kenneth Aarskaug Forskningsleder 21094866 KennethAarskaug.Wiik@ssb.no Demografi og levek?r
                • Fruktbarhet og familiedemografi

                Y

                Yonezawa, Hidemichi Forsker +4740902474 Hidemichi.Yonezawa@ssb.no Energi- og milj??konomi
                • Energi- og milj?politikk
                • Klimapolitikk og ?konomi
                • Generelle likevektsmodeller