Navn Stilling Telefon Epost Forskningsomr?de Forskningsfelt

A

Aaberge, Rolf Forsker 21094864 Rolf.Aaberge@ssb.no Mikro?konomi
 • Inntektsfordeling
 • Kommunal ?konomi
 • Skatt
 • ?konomisk historie
Aasness, J?rgen Forsker 21094823 Jorgen.Aasness@ssb.no
  Andersen, Syn?ve Nygaard F?rstekonsulent 21094392 Synove.Andersen@ssb.no Demografi og levek?r
  • Levek?r og sosial deltaking
  • Fruktbarhet og familiedemografi
  Andreassen, Leif Forsker II Leif.Andreassen@ssb.no
   Andresen, Martin Eckhoff Forsker 40239166 martin.andresen@ssb.no
    Aslaksen, Iulie Forsker I 21094581 Iulie.Aslaksen@ssb.no Energi- og milj??konomi
    • B?rekraftig utvikling
    • Klimapolitikk og ?konomi
    Aune, Finn Roar Seniorr?dgiver 21094441 finn.roar.aune@ssb.no Energi- og milj??konomi
    • Energi- og milj?politikk
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og ?konomi
    • Kraftmarkeder
    • Olje- og gassmarkeder

    B

    Barstad, Anders Forsker II 21094619 Anders.Barstad@ssb.no Demografi og levek?r
    • Levek?r og sosial deltaking
    Bensnes, Simon S?bstad Simon.Bensnes@ssb.no
     Bergsvik, Janna F?rstekonsulent 40902497 janna.bergsvik@ssb.no Demografi og levek?r
     • Fruktbarhet og familiedemografi
     Bjertn?s, Geir H. M. Forsker I 40902511 geir.h.bjertnas@ssb.no Makro?konomi
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og ?konomi
     • Kraftmarkeder
     • Skatt
     Boug, P?l Forsker I 21094877 Pal.Boug@ssb.no Makro?konomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makro?konometrisk modellering
     • Tidsserie?konometri
     Brasch, Thomas von Forsker 21094270 thomas.vonbrasch@ssb.no Makro?konomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makro?konometrisk modellering
     • Makro?konomiske analyser
     • Tidsserie?konometri
     • ?konomisk vekst
     Bye, Brita Forskningsdirekt?r (fung.) 99621755 brita.bye@ssb.no Makro?konomi
     • Energi- og milj?politikk
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og ?konomi
     • Offentlige finanser p? lang sikt
     • Teknologi, innovasjon og vekst
     • ?konomisk vekst
     B?, Erlend Eide Forsker II 21094599 Erlend.Bo@ssb.no Offentlig ?konomi
     • Skatt
     • ?konometriske metoder og mikro?konometri

     C

     Cappelen, ?dne Forsker Adne.Cappelen@ssb.no Makro?konomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makro?konometrisk modellering
     • Makro?konomiske analyser
     • Tidsserie?konometri

     D

     Dagsvik, John Kristoffer Forsker 0 21094941 John.Dagsvik@ssb.no Mikro?konomi
     • Arbeidsmarked
     • ?konometriske metoder og mikro?konometri
     Dalen, Hanne Marit Forskerrekrutt 21094842 HanneMarit.Dalen@ssb.no Energi- og milj??konomi
     • Energi- og milj?politikk
     • Husholdningers energiforbruk
     • Kraftmarkeder
     Dapi, Bjorn
      Dommermuth, Lars Forsker I 40902519 Lars.Dommermuth@ssb.no Demografi og levek?r
      • Fruktbarhet og familiedemografi
      • Levek?r og sosial deltaking
      Drange, Nina Forsker 21094833 Nina.Drange@ssb.no
      • Arbeidsmarked
      • Utdannings?konomi

      E

      Eika, Lasse Forsker II lasse.eika@ssb.no Mikro?konomi
      • Income distribution

      F

      Fagereng, Andreas Forskningsleder 21094700 andreas.fagereng@ssb.no Makro?konomi
      • Sparing
      • Arbeidsmarked
      Fj?rli, Erik Forsker 21094830 Erik.Fjaerli@ssb.no Mikro?konomi
      • Virksomhetsatferd
      • Inntektsfordeling
      • Skatt
      • Sparing
      Fredriksen, Dennis Seniorr?dgiver 21094846 Dennis.Fredriksen@ssb.no Mikro?konomi
      • Pensjoner
      F?hn, Taran Forskningsleder 21094837 taran.faehn@ssb.no Energi- og milj??konomi
      • Energi- og milj?politikk
      • Generelle likevektsmodeller
      • Klimapolitikk og ?konomi
      • Teknologi, innovasjon og vekst
      • ?konomisk vekst

      G

      Garn?sjordet, Per Arild Forsker 21094956 PerArild.Garnasjordet@ssb.no
       Gjefsen, Hege Marie F?rstekonsulent 21094736 Hege.Gjefsen@ssb.no
       • Arbeidsmarked
       • Utdannings?konomi
       Greaker, Mads Forskningsleder 21094867 Mads.Greaker@ssb.no Energi- og milj??konomi
       • B?rekraftig utvikling
       • Energi- og milj?politikk
       • Klimapolitikk og ?konomi
       • Teknologi, innovasjon og vekst
       Grimsrud, Kristine M. Forsker 91545593 Kristine.Grimsrud@ssb.no Energi- og milj??konomi
       • Energi- og milj?politikk
       • Olje- og gassmarkeder
       • B?rekraftig utvikling
       Gunnes, Trude Forsker 21094824 Trude.Gunnes@ssb.no Mikro?konomi
       • Utdannings?konomi

       H

       Hagem, Cathrine Forsker 0 21094313 Cathrine.Hagem@ssb.no Energi- og milj??konomi
       • Energi- og milj?politikk
       • Klimapolitikk og ?konomi
       Halvorsen, Bente Forsker 0 21094910 Bente.Halvorsen@ssb.no Energi- og milj??konomi
       • Energi- og milj?politikk
       • Husholdningers energiforbruk
       • Inntektsfordeling
       • Konsumentatferd
       • Kraftmarkeder
       • ?konometriske metoder og mikro?konometri
       Halvorsen, Elin Forsker elin.halvorsen@ssb.no Mikro?konomi
       • Inntektsfordeling
       • Skatt
       • Sparing
       • Pensjoner
       Hammersland, Roger Forsker II 21094302 Roger.Hammersland@ssb.no Makro?konomi
       • Generelle likevektsmodeller
       • Makro?konometrisk modellering
       • Makro?konomiske analyser
       • Tidsserie?konometri
       • Konjunkturanalyser og prognoser
       Hansen, Mona Irene F?rstekonsulent 21094957 mona.irene.hansen@ssb.no Energi- og milj??konomi
        Holm?y, Erling Forsker 21094580 Erling.Holmoy@ssb.no Makro?konomi
        • Generelle likevektsmodeller
        • Makro?konometrisk modellering
        • Makro?konomiske analyser
        • Offentlige finanser p? lang sikt
        • Pensjoner
        • Skatt
        • ?konomisk vekst
        Holtsmark, Bjart Forsker 0 Bjart.Holtsmark@ssb.no Energi- og milj??konomi
        • Klimapolitikk og ?konomi
        • Pensjoner
        Huitfeldt, Ingrid 98455290 Ingrid.Huitfeldt@ssb.no
         Hungnes, H?vard Forsker II 21094818 Havard.Hungnes@ssb.no Makro?konomi
         • Konjunkturanalyser og prognoser
         • Makro?konometrisk modellering
         • Tidsserie?konometri

         I

         Iancu, Diana-Cristina F?rstekonsulent 21094871 Diana-Cristina.Iancu@ssb.no

          J

          Jansen, Eilev S Forsker 0 21094907 Eilev.Jansen@ssb.no Makro?konomi
          • Makro?konometrisk modellering
          • Makro?konomiske analyser
          • Tidsserie?konometri
          Jia, Zhiyang Forsker II 21094862 Zhiyang.Jia@ssb.no Mikro?konomi
          • Arbeidsmarked
          • ?konometriske metoder og mikro?konometri

          K

          Kirkeb?en, Lars Johannessen Forsker II 21094213 lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no Mikro?konomi
          • Utdannings?konomi
          • ?konometriske metoder og mikro?konometri
          Kjelsrud, Anders Gr?n
           Kolsrud, Dag Forsker II 21094424 Dag.Kolsrud@ssb.no Makro?konomi
           • Makro?konomiske analyser
           Kornstad, Tom Forsker I 21094827 Tom.Kornstad@ssb.no Mikro?konomi
           • Arbeidsmarked
           • Pensjoner
           • Skatt
           • ?konometriske metoder og mikro?konometri

           L

           Lang?rgen, Audun Forsker I 21094997 Audun.Langorgen@ssb.no Mikro?konomi
           • Inntektsfordeling
           • Kommunal ?konomi
           Lappeg?rd, Trude Forsker 21094608 Trude.Lappegard@ssb.no Demografi og levek?r
           • Fruktbarhet og familiedemografi
           Larsen, Bodil Merethe Forsker I 21094937 bodil.merethe.larsen@ssb.no Energi- og milj??konomi
           • Energi- og milj?politikk
           • Husholdningers energiforbruk
           • Konsumentatferd
           Leknes, Stefan Forsker 21094703 stefan.leknes@ssb.no Offentlig ?konomi
           • Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet
           • Regional ?konomi
           • ?konomisk historie
           • Arbeidsmarked
           Lian, B?rd Seniorr?dgiver 21094621 Bard.Lian@ssb.no Mikro?konomi
           • Inntektsfordeling
           • Konsumentatferd
           • Skatt
           Lindholt, Lars Forsker I 21094811 lars.lindholt@ssb.no Energi- og milj??konomi
           • Olje- og gassmarkeder
           • Klimapolitikk og ?konomi
           L?kken, Sturla F?rstekonsulent 97149517 Sturla.Lokken@ssb.no

            M

            Modalsli, J?rgen Heib? Forskningsleder 41270978 Jorgen.Modalsli@ssb.no
            • Inntektsfordeling
            • ?konomisk vekst
            • ?konomisk historie
            Mogstad, Magne Forsker 0 21094270 Magne.Mogstad@ssb.no Mikro?konomi
            • Arbeidsmarked
            • Inntektsfordeling
            • ?konometriske metoder og mikro?konometri

            N

            Nesbakken, Runa Forsker I 21094952 Runa.Nesbakken@ssb.no Offentlig ?konomi
            • Inntektsfordeling
            • Skatt
            • ?konometriske metoder og mikro?konometri
            Nyg?rd, Odd Erik Forsker 21094961 odd.erik.nygard@ssb.no Mikro?konomi
            • Inntektsfordeling
            • Konsumentatferd
            • Skatt

            O

            Ouren, J?rgen Seniorr?dgiver 21094805 Joergen.Ouren@ssb.no Makro?konomi
            • Makro?konometrisk modellering
            • Statistisk konfidensialitet

            R

            Raknerud, Arvid Senior Researcher rak@ssb.no Microeconomics
             R?nning, Marte Forskningsleder 40902503 Marte.Ronning@ssb.no Mikro?konomi
             • Utdannings?konomi
             • ?konometriske metoder og mikro?konometri

             S

             Skjerpen, Terje Forsker 0 21094813 Terje.Skjerpen@ssb.no Mikro?konomi
             • Arbeidsmarked
             • Virksomhetsatferd
             • Konsumentatferd
             • Tidsserie?konometri
             • ?konometriske metoder og mikro?konometri
             Solbakken, Edda Torsdatter forskerrekrutt ets@ssb.no Mikro?konomi
             • Inntektsfordeling
             • ?konomisk vekst
             • ?konomisk historie
             Sparrman, Victoria Forsker 21094817 Victoria.Sparrman@ssb.no Macroeconomics
             • Arbeidsmarked
             • Makro?konometrisk modellering
             • Makro?konomiske analyser
             • Tidsserie?konometri
             Stamb?l, Lasse Sigbj?rn Forsker I 21094505 lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no Demografi og levek?r
             • Arbeidsmarked
             • Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet
             • Konjunkturanalyser og prognoser
             • Makro?konometrisk modellering
             • Makro?konomiske analyser
             • Regional ?konomi
             Storr?sten, Halvor Briseid Forsker I 21094209 halvor.storrosten@ssb.no Energi- og milj??konomi
             • Energi- og milj?politikk
             • Klimapolitikk og ?konomi
             Str?m, Birger Seniorr?dgiver 21094855 Birger.Strom@ssb.no Makro?konomi
             • Generelle likevektsmodeller
             • Klimapolitikk og ?konomi
             • Makro?konometrisk modellering
             • Makro?konomiske analyser
             • Offentlige finanser p? lang sikt
             • ?konomisk vekst
             St?len, Nils Martin Forsker 21094825 nils.martin.stolen@ssb.no Offentlig ?konomi
             • Arbeidsmarked
             • Offentlige finanser p? lang sikt
             • Pensjoner
             Syse, Astri Seniorforsker 47032304 Astri.Syse@ssb.no Demografi og levek?r
             • Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet
             • Fruktbarhet og familiedemografi

             T

             Telle, Kjetil Forsker 21094982 Kjetil.Telle@ssb.no Mikro?konomi
             • Arbeidsmarked
             Thoresen, Thor Olav Forsker 0 21094819 thor.olav.thoresen@ssb.no Offentlig ?konomi
             • Arbeidsmarked
             • Virksomhetsatferd
             • Inntektsfordeling
             • Konsumentatferd
             • Skatt
             • Sparing
             • ?konometriske metoder og mikro?konometri
             T?nnessen, Marianne Seniorr?dgiver 21094321 Marianne.Tonnessen@ssb.no
             • Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet

             V

             Vatt?, Trine Engh Forsker II 40902456 Trine.Vatto@ssb.no Offentlig ?konomi
             • Arbeidsmarked
             • Skatt
             • Konsumentatferd
             Vestad, Ola Lotherington Forsker Ola.Vestad@ssb.no
             • Pensjoner
             • Arbeidsmarked

             W

             Wennemo, Tom Seniorr?dgiver 21094874 Tom.Wennemo@ssb.no Mikro?konomi
             • Inntektsfordeling
             Wiik, Kenneth Aarskaug Forskningsleder 21094866 KennethAarskaug.Wiik@ssb.no Demografi og levek?r
             • Fruktbarhet og familiedemografi