Rapporter 2007/07

Dokumentasjon og anvendelser av mikrosimuleringsmodellen SHE

Simulering av husholdningenes elektrisitetsforbruk

Vi har utviklet en mikro?konometrisk simuleringsmodell vi har kalt SHE (Simulering av Husholdningenes Elektrisitetsettersp?rsel), basert p? et utvalg av om lag 3500 husholdninger fra Statistisk sentralbyr?s forbruksunders?kelser. Form?let med denne rapporten er ? dokumentere SHE-modellen, samt illustrere hvordan modellen kan anvendes til ? svare p? ulike sp?rsm?l. I SHE-modellen er det mulig ? simulere enkelthusholdningers elektrisitetsforbruk, for eksempel for ? beskrive hvilke faktorer som er av betydning for husholdningenes elektrisitetsforbruk, eller analysere fordelingseffekter av ulike politikktiltak. Modellen kan ogs? brukes til ? beregne samlet ettersp?rsel og ettersp?rselsrespons for heterogene husholdninger aggregert p? en teoretisk konsistent m?te.

Prosjektst?tte: Norges forskningsr?d (SAMSTEMT 2, Renergi), NVE, OED og Enova SF.

Om publikasjonen

Tittel

Simulering av husholdningenes elektrisitetsforbruk. Dokumentasjon og anvendelser av mikrosimuleringsmodellen SHE

Ansvarlige

Bente Halvorsen, Bodil Merethe Larsen, Runa Nesbakken

Serie og -nummer

Rapporter 2007/07

Utgiver

Statistisk sentralbyr?

Emne

Energi

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7138-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

42

M?lform

Bokm?l

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike unders?kelser. Unders?kelser inkluderer b?de utvalgsunders?kelser, tellinger og registerbaserte unders?kelser.

Kontakt