本文地址://www.jsuj.com.cn/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/4-prosent-utsatt-for-uonsket-seksuell-oppmerksomhet
文章摘要:4 prosent utsatt for u?nsket seksuell oppmerksomhet ,天下为家机动船引人入胜,打算盘将能液压工具。

Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

4 prosent utsatt for u?nsket seksuell oppmerksomhet

Publisert:

4 prosent av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for u?nsket seksuell oppmerksomhet p? arbeidsplassen i 2016. Sykepleiere er den yrkesgruppen som er mest utsatt.

#Metoo-kampanjen har satt et sterkt preg p? nyhetsbildet de siste m?nedene. Menn og kvinner som br?t tausheten rundt seksuell trakassering og startet kampanjen ble k?ret til ??rets person? av amerikanske Time Magazine like f?r jul, og temaet s?rget nylig for en politisk ladet Golden Globe-utdeling.

#Metoo har ogs? skapt mye oppmerksomhet rundt seksuell trakassering i Norge i l?pet av h?sten, b?de innen politikken og i kulturlivet.

Stor kj?nnsforskjell

I 北京比赛pk10开奖结果 har vi tall som viser at det er stor forskjell mellom kj?nnene p? hvem som blir mest utsatt for u?nsket seksuell oppmerksomhet p? arbeidsplassen. De ferskeste tallene fra Levek?rsunders?kelsen om arbeidsmilj? er fra 2016, og da sa 4 prosent av de sysselsatte at de ble utsatt for u?nsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende en gang i m?neden eller oftere.

– Mens 7 prosent av kvinnene i levek?rsunders?kelsen svarte ja p? at de ble utsatt for u?nsket seksuell oppmerksomhet, svarte 2 prosent av mennene at de var utsatt for dette. Blant kvinner mellom 18 og 24 ?r var andelen 13 prosent, sier r?dgiver Mathias Killengreen Revold.

Klare yrkesvariasjoner

Det er ogs? klare variasjoner mellom yrker og n?ringer.

– Blant ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter svarte 22 prosent av kvinnene at de var utsatt for u?nsket seksuell oppmerksomhet, mens andelen blant begge kj?nn var p? 14 prosent i denne n?ringen, sier Revold.

Sykepleiere er den yrkesgruppen vi har sett p? som er mest utsatt. Her er andelen 17 prosent.

Minst utsatt fra overordnede

– I 2016 spurte vi for f?rste gang hvem som utf?rte disse handlingene. Da svarte 79 prosent av dem som ble utsatt for dette at det hadde blitt utf?rt av kunder, klienter, elever eller andre som ikke var ansatt p? arbeidsplassen, p?peker Revold.

20 prosent av de utsatte svarte at de var blitt utsatt for u?nsket seksuell oppmerksomhet av en kollega, mens seks prosent hadde opplevd dette fra en overordnet.

Stabile tall siden 1989

For alle sysselsatte sett under ett har prosentandelen v?rt noenlunde stabil siden statistikkens begynnelse i 1989.

– Den gang oppga 3 prosent at de hadde v?rt utsatt for u?nsket seksuell oppmerksomhet. Andelen l? lenge mellom 2 og 3 prosent, med en topp i 2013 p? 5 prosent, sier Revold.

Figur 1.Andel som er utsatt for u?nsket seksuell oppmerksomhet p? arbeidet en gang i m?neden eller oftere

1989 1993 1996 2000 2003 2006 2009 2013 2016
Begge kj?nn 3 2 3 3 2 4 3 5 4
Menn 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Kvinner 4 4 4 4 4 6 6 8 7

Unge kvinner mest utsatt

Ser man utelukkende p? kvinner, er andelen st?rre, og ingenting tyder p? at dette har blitt mindre utbredt over tid.

Det er kvinner i aldersgruppen 18–24 ?r som er mest utsatt for u?nsket seksuell oppmerksomhet.

– Andelen blant de yngste kvinnene l? p? 8 prosent i 1989, men hadde ?kt til 13 prosent i 2016, opplyser Revold.

Beskjeden andel menn

Blant sysselsatte menn er andelen som opplever u?nsket seksuell oppmerksomhet relativ beskjeden i alle aldergrupper.

Hos menn mellom 18 og 24 ?r steg andelen riktig nok til 4 prosent i 2016, men for aldergruppene over (25–44 ?r og 45–66 ?r) har den ligget stabilt p? 1 og 2 prosent siden slutten av 1980-tallet.

Kontakt