Historisk statistikk

Digitaliserte publikasjoner
SSB har digitalisert alle eldre utgivelser 1828-2000, over 22 000. Du kan velge inngang etter emne eller etter serie.

Til alle digitaliserte publikasjoner


Oversiktspublikasjoner

?Historisk statistikk? (NOS)

er publikasjoner med tekst og tabeller som g?r s? langt tilbake i tid som det har v?rt mulig ? gi samanliknbare tall. Utgaver fra:
1994 | 1978 | 1968 | 1958 | 1948 | 1926 | 1914 | 1875

Utgavene fra 1978 og 1968 inneholder ofte lengre og mer omfattende tidsserier.


Statistisk ?rbok (1880 - 2013)bilde

Statistisk ?rbok er spesielt nyttig for ? finne statistikk for et bestemt ?r, men inneholder ogs? en del tidsserier og figurer.
Til den enkelte utgaveFolketellinger og landbrukstellinger

Les mer om norske folke- og boligtellinger (1769 - 2011) og landbrukstellinger (1907 - 1999)

Tabeller, artikler og analyser


Tabeller i Statistikkbanken med start?r f?r 1980


Tabeller, figurer, artikler, b?ker og aktuelle lenker - etter emneEt utvalg nyere historiske analyser

Historisk statistikk om Svalbard


Publikasjoner, tabeller, figurer og artikler
Innholdet i de digitaliserte publikasjonene er s?kbare med Google. Husk at stavem?ten kan ha endret seg p? en rekke ord og uttrykk.